ՈՒՁ հետազոտությունը հետազոտման առաջնային մեթոդ է Աուտոիմուն թիրոիդիտ հիվանդության կասկածի դեպքում:
Աիտ-ը վահանագեղձի քրոնիկ բորբոքային հիվանդություն է, որն առաջանում է սեփական իմունային համակարգի գրոհի արդյունքում: 

❗️Հիվանդությունը ավելի շատ տարածված է կանանց մոտ:Պայմանավորված է գենետիկական դեֆեկտով: 

Ունի ժառանգական բնույթ, որը հաստատատվում է մոտ ազգականների մոտ այդ հիվանդության հաճախակի առկայության տվյալներով: 

Պաթոգենեզը- իմուն համակարգի կողմից արտադրվող հակամարմինները վահանագեղձի բջիբներին սկսում են ընդունել որպես օտարածին՝ արդյունքում առաջացնում է տիրեոցիտների դեստրուկտիվ փոփոխություններ: 

???? Որպես հետևանք՝ իջնում է վահանագեղձի ֆունկցիան, իջնում է հորմոնների արտադրությունը, զարգանում է հիպոթիրեոզ, բարձրանում է թիրեոթրոպ հորմոնի արտադրությունը: 

Հիվանդության ախտորոշումը դրվում է կլինիկական՝ օբյեկտիվ տվյալների, լաբորատոր հետազոտությունների, և ուլտրաձայինային սկանավորման արդյունքների հիման վրա: 
ՈՒՁՀ-ն հետազոտման առաջնային մեթոդ է, որը հաճախ է արվում այս հիվանդության կասկածի դեպքում: Այն հնարավորություն է տալիս գնահատել 
1️⃣գեղձի չափերը , որը սկզբնական շրջանում է կարող է մնալ անփոփոխ կամ մեծանալ, ավելի խորացված փուլերում գեղձի կարող է փոքրանալ: 

2️⃣էխոգենությունը սկզբնական էտապներում կարող է իջնել դիֆուզ կամ հիպոէխոգեն լոկուսներով: Այս ֆոնին կապսուլան սկսում է արտահայտվել: Պրոցեսի խորացման հետ ստրոմայում առաջանում են բարձր էխոգեն գծային միացումներ: Սրանց առաջացումը պայմանավորված է պաթոմորֆոլոգիկ փոփոխություններով, ֆիբրոզ հյուսվածքի առաջացմամբ: 

⭕️ Պրոցեսի խորացման հոտ կարող է առաջանալ պարենքիմայի բլթակավորում: 

Այսպիսով վահանագեղձի ուլտրձայնային հետազոտությունը հիվանդության դեռևս լատենտ և սուբկլինիկական էտապում հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել վահանագեղձի մեջ առաջացած փոփոխությունները:

© BloodCells 2012-2017 All rights reserved
Designed by PIXI design