Ռեալ ժամանակում ՊՇՌ (PCR, ПЦР) մեթոդով ինֆեկցիաների հայտնաբերում Բլադ Սելս լաբորատորիաներում:

???? Ռեալ ժամանակում ՊՇՌ (պոլիմերազային շղթայական ռեակցիան) լաբորատոր մեթոդ է, որը թույլ է տալիս հայտնաբերել նմուշում առկա ենթադրյալ այս կամ այն հարուցիչի ԴՆԹ / ՌՆԹ-ն՝ իրական ժամանակում: 

Սկզբունքը նրանում է, որ հարուցիչի ԴՆԹ-ն շատ անգամներ կրկնօրինակվում է հատուկ ֆերմենտների օգնությամբ: 

❗️Սովորաբար մի քանի տասնյակ ցիկլեր են ընթանում և յուրաքանչյուր ցիկլի ընթացքում անհրաժեշտ ԴՆԹ-ն կրկնապատկվում է, արդյունքում հետազոտվող ԴՆԹ-ի քանակը ավելանում է միլիոն անգամներ և հնարավոր է լինում բացահայտել ֆլյուրեսցենտային ներկանյութի միջոցով:

Հետազոտությունը կատարվում է՝????

???? Բարձրակարգ նորագույն սարքավորումներով
???? Ապահովում է ճշգրտության բարձր աստիճան
???? Հետազոտության պատասխանները հայտնի են դառնում սեղմ ժամկետներում

© BloodCells 2012-2017 All rights reserved
Designed by PIXI design