Լաբորատոր հետազոտությունների գնացուցակ
Բժշկական ծառայությունների գնացուցակ
Լաբորատոր հետազոտությունների գնացուցակ
Արյան կլինիկական հետազոտություններ/ Արյան խումբ+Ռեզուս գործոն
CBC+DIFFԱրյան ընդհանուր քննություն2 700
CBCԱրյան ընդհանուր առանց լեյկոֆորմուլայի2 000
ESRԷրիթրոցիտների նստեցման արագություն700
PLTԹրոմբոցիտների քանակի որոշում700
HbՀեմոգլոբինի որոշում և լեյկոցիտներ700
RETՌետիկուլոցիտների քանակի որոշում800
DIFԱրյան ձևավոր տարրերի /լեյկոֆուրմուլայի/ հաշվարկում1 500
Արյան մակարդելիության ժամանակի որոշում500
Ատիպիկ մոնոնուկլեարների հայտնաբերում2 500
Համատեղելիություն4 000
Արյան խումբ եվ ռեզուս ֆակտոր1 500
Հակառեզուս հակամարմինների տիտրի որոշում3 000

Բջջաբանական հետազոտություններ
PAPsmearՔերուք արգանդի պարանոցից և ցերվիկալ խողովակից4 000
Պունկցիոն կենսանյութի բջջաբանական հետազոտություն6 000

Մեզի կլինիկական և կենսաքիմիական հետազոտություններ
U-TotalՄեզի ընդհանուր անալիզ+միկրոսկոպիկ քննություն1 700
Լեղապիգմենտների, գլյուկոզայի, ացետոնի որոշում՝ յուրաքանչյուրը700
U-NechՄեզի հետազոտություն ըստ Նեչիպորենկոյի մեթոդի2 000
U-ZimԶիմնիցկու փորձ3 000
U-A-KՄեզի հետազոտություն ըստ Ադդիս-Կակովսկու2 000
U-AMYL/24Դիաստազայի որոշումը օրական մեզում2 000
GFRՌեբերգի փորձ3 000
U-CaСа օրական մեզում1 000
U-NaNа օրական մեզում1 000
U-KK օրական մեզում1 000
U-MgMg օրական մեզում1 000
U-PP օրական մեզում1 000
U-CuCu օրական մեզում1 000
U-ZnZn օրական մեզում1 000
U-mikroalbՄիկրոալբումինները մեզում4 000
U-CreaԿրեատինին օրական մեզում1 000
U-UreaՄիզանյութ օրական մեզում1 000
U-Ur.acidՄիզաթթու օրական մեզում1 000
17-KC 17-Ketosteroids in 24 hours urine17-Կետոստերոիդներ 24 ժամվա մեզում5 500

Միկրոսկոպիկ Հետազոտություններ
սեռական օրգանների արտադրության քննություն3 000
Սպերմագրամմա6 000
Խորխի ընդհանուր քննություն3 000
Կղանքի ընդհանուր քննություն, թաքնված արյան ռեակցիա2 000
Հետանցքից քերուկի հետազոտություն2 500
Մաշկի, եղունգի , թարթիչի, քերուքի քննություն (յուրաքանչյուրը) 3 000
Դեմեդեկոզի վերաբերյալ հետազոտություն3 000
Քոսի հետազոտություն 3 000
Տրանսուդատի եվ էքսուդատի քննություն2 000
Ողնուղեղային հեղուկի քննություն2 000

Կենսաքիմիական հետազոտություններ
ALBԱլբումին800
GLOBԳլոբուլիններ800
PROTԸնդհանուր սպիտակուց800
GLUԳլյուկոզա 800
UREAմիզանյութ800
CREAկրեատինին800
URICմիզաթթու1 500
մնացորդային ազոտ1 000
BILTընդանուր բիլիռուբին1 000
BILDուղղակի բիլիռուբին1 000
ALTԱլանինամինոտրանսֆերազա1 000
ASTԱսպարտատամինոտրանսֆերազա1 000
GGTԳամմագլյուտամիլտրանսֆերազա1 500
ALPՀիմնային ֆոսֆատազա1 500
ACPԹթվային ֆոսֆատազա1 500
LIPԼիպազա 2 000
LDHԼակտատդեհիդրոգենազա1 500
CK-NACԿրեատինֆոսֆոկինազա2 000
AMYԱմիլազա2 000
CHOEԽոլինէսթերազա3 500
СeruloplasminՑերուլոպլազմին8 000
Cystatin CՑիստատին C10 000
PHԹԹվահիմնային Հավասարակշռություն2 500

Իոնային փոխանակություն
CaԿալցիում ընդանուր1 000
Ca 2+Կալցիում իոնացված1 000
K,NaԿալիում,նատրիում1 500
K,Na,Caկալիում,նատրիում,կալցիում2 000
PՖոսֆոր անօրգանական1 500
MgՄագնեզիում1 500
LiԼիթիում6 000
CuՊղինձ արյան մեջ /մեզում (յուրաքանյուրը)5 500
ZnՑինկ արյուն/մեզ յուրաքանչյուրը5 500
ClՔլոր1 000

Լիպիդային փոխանակություն
CHOLԽոլեսթերին1 200
TRYGLՏրիգլիցերիդներ1 500
LDLՑածր խտության լիպոպրոտոիդներ 1 500
HDLԲարձր խտության լիպոպրոտեիդներ1 500
APO-A1Ապոլիպոպրոտեին A 12 000
LPԼիպոպրոտեին a2 000

Կարդիո թեստեր
CTN TՍրտային տրոպոնին 8 000
CK MBԿրեատինկինազ2 000
MglՄիոգլոբին5 000

Շաքարային դիաբետի հայտնաբերման թեստեր
GLuԳլյուկոզա 800
InsulinԻնսուլին6 000
C-PeptideՑ պեպտիդ6 000
HBA1CԳլիկոլիզացված հեմոգլոբին5 000
PROINSULINՊրոինսուլին6 000
LEPԼեպտին6 000
FramՖրուկտոզամին3 000
HOMA-IRԻնսուլինառեզիստենտականության ինդեքս6 000

Անեմիաներ
FeԵրկաթ2 000
FERRՖերիտին5 000
TransfՏրանսֆերին5 000
Transf satՏրանսֆերինի սատուրացիա6 000
Vit B12Վիտամին B125 500
FolՖոլաթթու4 500

Ռևմատոլոգիական և աուտոիմունային հիվանդություններ
CRPC-ռեակտիվ սպիտակուց1 500
CRP-HSC ռեակտիվ սպիտակուց գերզգայուն3 000
RFՌևմատոիդ գործոն1 500
ASL-OՀակաստրեպտոլիզին1 500
A-CCPՀակացիտրուլինային հակամարմիններ7 500
ANAՀականուկլեար հակամարմիններ7 500
HLA B 27HLA B 2712 000
ds DNA AbՀակամարմիններ երկպարույր ԴՆԹ ի նկատմամբ6 000
CICՇրջանառող Իմունային կոմպլեքս4 500
ACL (IgM, IgG)Հակակարդիոլիպիդային հակամարմիններ (IgM, IgG)6 500
APA (IgG, IgM)Հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմիններ (IgG, IgM)6 500
Anti SpermeՀակասպերմիալ հակամարմիններ7 500

Ալերգեններ
Շնչառական ալերգեններ (12 ալերգեն)20 000
Սննդային ալերգեններ (12 ալերգեն)20 000
Շնչառական ալերգեններ (20 ալերգեն)30 000
Սննդային ալերգեններ (20 ալերգեն)30 000

Իմունոգլոբուլիններ
lg AA դասի իմունոգլոբուլիններ3 000
lgMM դասի իմունոգլոբուլիններ3 000
lgG Gդասի իմունոգլոբուլիններ3 000
lgEE դասի իմունոգլոբուլիններ4 500

Կոագուլոգրամմա
Total Coagul,Ընդանուր կոագուլոգրամա5 000
PT,INR,%Պրոթրոմբինային ժամանակ1 500
FGՖիբրինոգեն1 500
APTTԱկտիվ,թրոմբոպլաստինային ժամանակ1 500
TTԹրոմբինային ժամանակ1 500
AT3Հակաթրոմբին 33 000
D-DimerԴ-Դիմեր7 000
Թրոմբոցիտների ագրեգացիա25 000
ThrombophiliaԹրոմբոֆիլիա (8 մուտացիա)25 000
HomocysteineՀոմոցիստեին9 000
Գայլախտի հակակոագուլյանտ7 000
Protein CՊրոտեին C3 000
Protein SՊրոտեին S3 000

Հորմոններ
TSHԹիրեոտրոպ հորմոն5 000
Total T3Տրիյոդթիրոնին ընդանուր5 000
Total T4Թիրոքսին Ընդհանուր5 000
T3 freeՏրիյոդթիրոնին ազատ5 000
T4freeԹիրոքսին ազատ5 000
TGԹիրեոգլոբուլին8 000
Anti-TGՀակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկ.6 000
Anti-TPOՀակամարմիններ Թիրեոպերօքսիդազի նկ.6 000
Anti-RTSHTSH նկատմամբ Հակամարմիններ10 000
PTHՊարատ հորմոն8 000
PRLՊրոլակտին5 500
CORTկորտիզոլ6 500
TSTՏեստոստերոն5 500
free TSTՏեստոստերոն ազատ6 500
PROGՊրոգեստերոն5 500
17-OH PROGՊրոգեստերոն 17 OH5 500
LHԼյուտեինացնող հորմոն5 500
FSHՖոլիկուլախթանող հորմոն5 500
DHEA-SԴեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ5 500
DHEAԴեհիդրոէպիանդրոստերոն5 500
EstradiolԷստրադիոլ5 500
AKTGԱդրենոկորտիկոտրոպ հորմոն 5 500
AMHՀակամյուլլեր 10 000
OSTՕստեոկալցին8 000
CalcitoninԿալցիտոնին10 000
STHՍոմատոտրոպին8 000
HPLՊլացենտար լակտոգեն6 000

Սկրինինգային Թեստեր
hCGԽորիոնային Գոնադոտրոպին5 500
free HCGԽորիոնային Գոնադոտրոպին ազատ7 500
PAPP-AՀղիության հետ կապված պլազմային սպիտակուց Ա7 500
SHBGՍեռական հորմոններ կապող գլոբուլին5 500
EST.freeԱզատ Էստրիոլ5 500
HomocysteineՀոմոցիստեին9 000
Anti SpermeՀակասպերմիալ Հակամարմիններ7 500
AFPԱլֆա Ֆետոպրոտեին5 500
Ingibin AԻնհիբին Ա7 500

Ուռուցքային մարկերներ
CEAՕնկոմարկեր CEA /Կարցիոնէմբրիոնալ հակագեն6 500
CA-72-4Օնկոմարկեր /ձվարաններ/7 000
CA -19-9Օնկոմարկեր/ենթաստամոքսային գեղձ/7 000
CA-15-3Օնկոմարկեր 15-3/կաթնագեղձ/7 000
CA-125Օնկոմարկեր 125/ձվարաններ/7 000
T/PSAՊրոստատ սպեցիֆիկ հակագեն6 000
F/PSAՊրոստատ սպեցիֆիկ հակագեն ազատ6 000
AFPԱլֆա Ֆետոպրոտեին5 500
HCGԽորիոնային գոնադոտրոպին5 500
HCG freeԽորիոնային Գոնադոտրոպին ազատ7 500
He4He46 500
CA242Օնկոմարկեր 2426 500
PRO-GRPPRO-GRP9 500
SCC9 500
NSE9 500
CYFRA 21-1CYFRA 21-19 500

Ոսկրային մարկերներ
OsteoՕստեոկալցին8 000
β-Сross lapsՔրոս լապս10 000
25(OH)Vit DՎիտամին Դ հիդրօքսի9 000

Ինֆեկցիաների հայտնաբերում (ИФА)
HBsAg/Q/Հեպատիտ «B» հակամարմինների քանակ 6 000
HBsAgՀեպատիտ Բ ՀՄ մակերեսային ՀԾ5 500
HCV AbՀեպատիտ Ց ընդանուր ՀՄ5 500
RPRՍիֆիլիս2 500
TPHAՍիֆիլիս3 500
CHL.lgMԽլամիդիա Tr.lg M5 500
CHL.lgGԽլամիդիա Tr.lgG5 500
CMV lgMՑիտոմեգալովիրուս lgM5 500
CMV IgGՑիտոմեգալովիրուս IgG5 500
CMV AvidityԱվիդություն Ig G ցիտոմեգալովիրուս9 500
TOXO IgM Տոքսքպլազմա IgM5 500
TOXO IgGՏոքսոպլազմա IgG5 500
TOXO AvidityԱվիդություն Ig G տոքսոպլազմա9 500
HSV 1 Ig M/GՀերպես 1 Ig M/G5 500
HSV 2 Ig G/M Հերպես 2 Ig G/M 5 500
Rubella Ig G/MԿարմրախտ Ig G/M5 500
Urealit. Ig G/MՈւրեոպլազմա Ig G/M5 500
M.hominis Ig G/MՄիկոպլազմա (hominis) Ig G/M5 500
HIV 1/2 Ag /AbՄիավ հակածին եվ հակամարմիններ4 000
EBVԷբշտեին - Բարի վիրուս5 500
BRUԲրուցելյոզ4 000
TBCԹոքային և ոչ թոքային տուբերկուլյոս6 000
Borrelia Ig M/GԲորելիա Ig M/G5 500
Bordetella Ig M/GԲորդետելլա Ig M/G5 500
Leishmania Ig M/GԼեիշմանիա Ig M/G5 500
Toxocara canis IgGՏոքսոքարա10 000
Teania solium IgGՑիստիցերկա10 000
Trichinella sparilis IgGՏրիխինելլա10 000

ՊՇՌ
HCV Հեպատիտ C որակական10 000
HCVՀեպատիտ C (գենոտիպ)55 000
HCVՀեպատիտ С քանակական55 000
HBVՀեպատիտ B որակական6 000
HBVՀեպատիտ B քանակական55 000
HPVՊապիլոմավիրուս 16, 186 000
HPVՊապիլոմավիրուս 16,18,31,33,39,45,52....7010 000
CMVՑիտոմեգալովիրուս6 000
HSVՀերպես ǀ- ǁ 6 000
Chl. Tr.Խլամիդիա6 000
N.gonorrhԳոնորեա6 000
Trich.v.Տրիխոմոնազ6 000
Gardn.v.Գարներելա6 000
M.hominisՄիկոպլազմա (hominis)6 000
M.genit.Միկոպլազմա (genitalis)6 000
U. ureal.sppՈւրեոպլազմա 6 000
Tr.pallidumՍիֆիլիս Treponema Pallidium6 000
CandidaԿանդիդոզ6 000
EBVԷբշտեյն-Բարի վիրուս6 000
Mycob. Tub.Թոքային և ոչ թոքային տուբերկուլյոզ6 000
Femoflor 16Ֆեմոֆլոր 1625 000
AndroflorԱնդրոֆլոր25 000
Y. pseudo.Յերսինիա պսևդոտուբերկուլյոզիս6 000

Արագ հայտնաբերման թեստեր
RSVՇնչառական սինցիտիալ վիրուս5 500
HAdVsԱդենովիրուս5 500
RSV+HAdVsՇնչառական սինցիտիալ վիրուս+ադենովիրուս9 000
Rapid Strep TestA խմբի ստրեպտոկոկերի հ/գ որոշում4 500

Հելմինտների հայտնաբերում
Enterobius vermic.Էնտերոբիոզ2 500
Giardia (Lamblia)Լյամբլիա հակագեն կղանքում4 500
Կղանքի քննություն ճիճվակրության վերաբերյալ3 000
Anti-LambliaԼյամբլիա ՀՄ 4 500
Anti-AscarisԱսկարիդ ՀՄ 4 500
Anti-EchinocՀակաէխինոկոկային հակամարմիններ8 000

Մանրէաբանական հետազոտություններ
Մեզի մանրէաբանական հետազոտություն 3 500
Կղանքի մանրէաբանական հետազոտություն3 500
Միզասեռական արտազատուկ3 500
Խորխ3 500
Մանրէաբանական հետազոտություն արտազատուկի 3 500
Արյան ստերիլություն8 000
Կրծքի կաթ 3 500
Դիզբակտերիոզ6 500
Կղանքի մանրէաբանական հետազոտություն E.Coli O 157 H 74 000
Կղանքի մանրէաբանական հետազոտություն Clostridium Difficile4 000
Կղանքի եվ մեզի մանր.հետ.Yersinia4 000
B Hemolitic Streptoccocus4 000
Հակաբիոտիկների նկատմամբ զգայունության որոշում3 000
Միկոպլազմա /Ուրեոպլազմա քանակական հայտնաբերում ,զգայունություն15 000

Աղեստամոքսային թեստեր
FOBԿղանքի քննություն թաքնված արյան վերաբերյալ2 000
Anti-t TG (IgA)Տրանսգլյուտամինազային հետազոտություն7 500
FOB+TransfԹաքնված արյուն+տրանսֆերին5 000
CalprotectinԿալպրոտեկտին քանակական10 000
LactoferrinԼակտոֆերին10 000
FOB+Tf+Calp.+Lactof.Թաքնված արյուն+տրանսֆերին+կալպրոտ.+լակտոֆ.15 000
H.Pylori a/gՀելիկոբակտեր պիլորի հակագեն (կղանք)5 500
H. Pyl AbՀելիկոբակտեր պիլորի ընդհանուր ՀՄ4 000
H.pylori (PCR)Հելիկոբակտեր պիլորի (ՊՇՌ)6 000
Yersinia enteroc. 0:3+0:9Յերսինիա Էնտեր. (IgG)6 000
Yersinia enteroc. 0:3+0:9 a/gՅերսինիա Էնտերոկ. հակագեն (կղանք)6 000
Yersinia enteroc. 0:3+0:9 (PCR)Յերսինիա Էնտերոկ. (ՊՇՌ)6 000
Yersinia pseudo (IgG)Յերսինիա պսևդո. (IgG)6 000
Yersinia pseudo (a/g)Յերսինիա պսևդո. հակագեն (կղանք)6 000
Yersinia pseudo (PSR)Յերսինիա պսևդո. (ՊՇՌ)6 000
E.Coli O157:H7Էշերիխիա կոլի O157:H7 (կղանք)5 500
Cryptosporidium parvumԿրիպտոսպորիդիում5 500
Entameoba histolyticaԱմեոբազ9 000
NorovirusՆորովիրուս10 000
AstrovirusԱստրովիրուս9 000
RotavirusՌոտավիրուս5 000
Rotavirus/AdenovirusՌոտավիրուս/Ադենովիրուս7 000
ListeriaԼիսթերիա6 000
CampylobacterԿամպիլոբակտեր6 000

Բժշկական ծառայությունների գնացուցակ
Ուլտրաձայնային հետազոտությունների գնացանկ
DuplexԷքստրակրանիալ (պարանոցի) անոթների դոպլեր, դուպլեքս հետազոտություն15 000
Որովայնի խոռոչի և հետորովայնամզային տարածքի ՈՒՁՀ8 000
Վահանաձև գեղձի ՈՒՁՀ5 000
Կրծքագեղձի ՈՒՁՀ7 000
Միզասեռական ուղիների ՈՒՁՀ7 000
Փոշտի ՈԻՁՀ8 000
Փափուկ հյուսվածքների ՈՒՁՀ5 000
Վերին վերջույթների դուպլեքս հետազոտ.15 000
Ստորին վերջույթների դուպլեքս հետազոտություն15 000
Որովայնի խոռոչի մագիստրալ անոթների դուպլեքս հետազոտություն+ստորին վերջույթների դոպլեր, դուպլեքս հետազոտություն20 000
 Գինեկոլոգիական ՈՒՁՀ 7 000
Գինեկոլոգիական, մանկաբարձական ՈւՁՀ(սկրինինգ, օրգանոգենեզ, դոպլեր)15 000
Գինեկոլոգիական հետազոտությունների և հիվանդությունների բուժման գնացուցակ
Զննում, խորհրդատվություն, նմուշառում5 000
Գինեկոլոգիական ՈՒՁՀ 7 000
Ֆոլիկուլոմետրիա10 000
Կանացի չարորակ հիվանդությունների կլինիկական փուլավորում ՈՒլտրաձայնային հետազոտությամբ 15 000
Պտղի առաջին եռամսյակի սկրինինգ15 000
Պտղի օրգանոգենեզ15 000
Պտղի և մոր անոթների դոպլեր հետազոտություն 15 000
Արգանդափողերի անցանելիության ստուգում հիդրոսալպինգոգրաֆիայի մեթոդով 15 000
Արգանդի խոռոչի գոյացությունների և անոմալիաների ախտորոշում հիդրոսոնոգրաֆիայի մեթոդով10 000
Սեռավարակների բուժում 20 000
Ոչ սպեցիֆիկ բորբոքային հիվանդությունների բուժում10 000
Ներարգանդային պարույրի տեղադրում 15 000
Դեղորայքային ներարգանդային պարույրի տեղադրում120 000
Ներարգանդյաին պարույրի հեռացում5 000
Արտաքին սեռական օրգանների ֆոնային և նախաքաղցկեղային հիվանդությունների ախտորոշում և բուժում20 000
Արգանդի պարանոցի ֆոնային և նախաքաղցկեղային հիվանդությունների ախտորոշում և բուժում20 000
Կոլպոսկոպիա5 000
Արգանդի խոռոչի ասպիրացիոն բիոպսիա 20 000
Արգանդի պարանոցի նշանակիր բիոպսիա 20 000
Անպտղության բուժում40 000
Հորմոնալ հիվանդությունների բուժում (մազակալում, անկանոն դաշտանային ցիկլ, կլիմակտերիկ համախտանիշ և բազմաթիվ այլ պաթոլոգիաներ)20 000
Արգանդի միոմայի կոնսերվատիվ (դեղորայքային) բուժում10 000
Էնդոմետրիոզի կոնսերվատիվ (դեղորայքային) բուժում10 000
Կրծքագեղձի բարորակ հիվանդությունների բուժում10 000
Սրտաբանական ծառայությունների գնացանկ
Առաջնային խորհրդատվություն0
Սրտի իշեմիկ հիվանդության կոսերվատիվ բուժում7 000
Զարկերականյին հիպերտենզիայի բուժում7 000
Սրտի ռիթմի խանգարումների դեղորայքային բուժում10 000
Սրտային անբավարարության կոնսերվատիվ բուժում10 000
Էխո-ՍԳ8 000
ԷՍԳ2 000
Ներզատաբանական ծառայությունների գնացանկ
Առաջնային խորհրդատվություն0
Բուժման նշանակում10 000
Բուժման կոռեկցիա, դինամիկ հսկողություն5 000
Մաշկավեներաբանական ծառայությունների գնացանկ
Առաջնակի խորհրդատվություն0
Մաշկի թեթև ընթացքով հիվանդությունների բուժման նշանակում10 000
Մաշկի քրոնիկական ընթացքով հիվանդությունների բուժում 20 000
փսորիազի բուժում30 000
Մաշկի բակտերյալ և վիրուսային հիվանդությունների բուժում10 000
Մաշկի, գլխամաշկի եղունգների սնկային հիվանդությունների բուժում 15 000
Տեղային (օջախային) և ընդհանուր մազաթափության բուժում20 000
Կորյակային հիվանդությունների և ռոզացեայի բուժում 30 000
Սեռավարակների բուժում30 000
Սեռավարակներից առաջացած բարդությունների բուժում80 000
Նմուշառում2 000
Զույգերի սեռավարակների բուժում30 000
© BloodCells 2012-2017 All rights reserved
Designed by PIXI design