ԲԱՐՁՐԱԿԱՐԳ    ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ    ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ    ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ   «ԲԼԱԴ  ՍԵԼՍ»   ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ    ԲԺՇԿԱԿԱՆ    ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ  

 

 

Կենսաքիմիական հետազոտություններ
Լիպիդային փոխանակություն
Իոնային փոխանակություն
Կարդիո թեստեր
Անեմիաներ
Շաքարային դիաբետի հայտնաբերման թեստեր
Կոագուլոգրամմա
Իմունոգլոբուլիններ
Հորմոններ
Սկրինինգային Թեստեր
Ինֆեկցիաների հայտնաբերում (ИФА)
Մանրէաբանական հետազոտություններ
Ալերգեններ
Ուռուցքային մարկերներ
ՊՇՌ
Արյան կլինիկական հետազոտություններ/ Արյան խումբ+Ռեզուս գործոն
Ոսկրային մարկերներ
Մեզի կլինիկական և կենսաքիմիական հետազոտություններ
Բջջաբանական հետազոտություններ
Միկրոսկոպիկ Հետազոտություններ
Ռևմատոլոգիական և աուտոիմունային հիվանդություններ
Արագ հայտնաբերման թեստեր
Հելմինտների հայտնաբերում
Աղեստամոքսային թեստեր
© BloodCells 2012-2017 All rights reserved
Designed by PIXI design