Facebook
LinkedIn
phone
email

Խնդրում ենք շրջել ձեր սարքը

  • CBC+DIF

   Արյան ընդհանուր քննություն

   2700

  • CBC

   Արյան ընդհանուր առանց լեյկոֆորմուլայի

   2000

  • ESR

   Էրիթրոցիտների նստեցման արագություն

   700

  • Hb, Wbc

   Հեմոգլոբինի և լեյկոցիտների որոշում

   700

  • PLT

   Թրոմբոցիտների քանակի որոշում

   700

  • RET

   Ռետիկուլոցիտների քանակի որոշում

   800

  • DIF

   Արյան ձևավոր տարրերի (լեյկոֆորմուլայի) հաշվարկ

   1500

  • Արյան մակարդելիության ժամանակի որոշում

   500

  • Ատիպիկ մոնոնուկլեարների հայտնաբերում

   2500

  • Համատեղելիություն

   4000

  • Արյան խումբ, ռեզուս գործոն

   1500

  • Հակառեզուս հակամարմինների տիտրի որոշում

   3000

  • PAP smear

   Քերուկ արգանդի պարանոցից և ցերվիկալ խողովակից

   4000

  • Պունկցիոն կենսանյութի բջջաբանական հետազոտություն

   6000

  • Urethral swab test

   Սեռական օրգանների արտադրության քննություն

   3000

  • Spermogram

   Սպերմոգրամմա

   6000

  • Sputum analysis

   Խորխի ընդհանուր քննություն

   3000

  • Koprogramma

   Կղանքի ընդհանուր քննություն

   3000

  • Հետանցքից քերուկի հետազոտություն

   3000

  • O&P

   Կղանքի քննություն ճիճվակրության վերաբերյալ

   3000

  • Direct microscopy

   Մաշկից, եղունգից, թարթիչից քերուկի միկրոսկոպիկ քննություն

   3000

  • Demodex

   Դեմոդեկոզի վերաբերյալ հետազոտություն

   3000

  • Scabies

   Քոսի վերաբերյալ հետազոտություն

   3000

  • Տրանսուդատի և էքսուդատի դիֆերենցիալ քննություն

   2000

  • Ողնուղեղային հեղուկի հետազոտություն

   2000

  • CTN T

   Սրտային տրոպոնին T

   8000

  • CK MB

   Կրեատինկինազա

   2000

  • Mgl

   Միոգլոբին

   5000

  • NT-ProBNP

   Նախասրտային նատրիուրետիկ պեպտիդ

   8000

  • U-Total

   Մեզի ընդհանուր քննություն+միկրոսկոպիկ քննություն

   1700

  • U-Mg

   Մագնեզիումի քանակն օրական մեզում

   1000

  • U-mikroalb

   Միկրոալբումինները մեզում

   4000

  • U-Ur.acid

   Միզաթթվի որոշում օրական մեզում

   1000

  • U-Urea

   Միզանյութ օրական մեզում

   1000

  • U-Crea

   Կրեատինինի որոշում օրական մեզում

   1000

  • U-Zn

   Ցինկի քանակն օրական մեզում

   1000

  • U-Cu

   Պղնձի քանակն օրական մեզում

   1000

  • U-P

   Ֆոսֆորի (անօրգանական) քանակն օրական մեզում

   1000

  • U-K

   Կալիումի քանակն օրական մեզում

   1000

  • U-Nech

   Մեզի հետազոտություն ըստ Նեչիպորենկոյի մեթոդի

   2000

  • U-Na

   Նատրիումի քանակն օրական մեզում

   1000

  • U-Ca

   Կալցիումի քանակը օրական մեզում

   1000

  • GFR

   Ռեբերգի փորձ

   3000

  • U-AMYL/24

   Դիաստազայի որոշումը օրական մեզում

   2000

  • Լեղապիգմենտների, գլյուկոզայի, ացետոնի որոշում (յուրաքանչյուր մեկ հետազոտություն)

   700

  • U-A-K

   Մեզի հետազոտություն ըստ Ադդիս Կակովսկու

   2000

  • U-Zim

   Զիմնիցկու փորձ

   3000

  • 17-Ketosteroids

   17-Կետոստերոիդներ 24 ժամվա մեզում

   5500

  • GLU

   Գլյուկոզա

   800

  • Insulin

   Ինսուլին

   6000

  • C-Peptide

   Ց պեպտիդ

   6000

  • HBA1C

   Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին

   5000

  • Proinsulin

   Պրոինսուլին

   6000

  • LEP

   Լեպտին

   6000

  • Fram

   Ֆրուկտոզամին

   3000

  • HOMA-IR

   Ինսուլինառեզիստենտականության ինդեքս

   6000

  • IGF

   Ինսուլինանման աճի հորոն

   8000

  • Anti-GAD

   Գլյուտամատդեկարբօքսիլազայի հակամարմիններ

   12000

  • Anti-Insulin

   Ինսուլինի հակամարմիններ

   12000

  • Anti-IA2

   Տիրոզինֆոսֆատազայի հակամարմիններ

   12000

  • CRP

   C ռեակտիվ սպիտակուց

   1500

  • CPR-HS

   C ռեակտիվ սպիտակուց գերզգայուն

   3000

  • RF

   Ռևմատոիդ գործոն

   1500

  • ASL-O

   Հակաստրեպտոլիզին

   2000

  • A-CCP

   Հակացիտրուլինային հակամարմիններ

   7500

  • ANA

   Հականուկլեար հակամարմիններ

   7500

  • HLA B 27

   HLA B 27

   12000

  • ds DNA Ab

   Հակամարմիններ երկպարույր ԴՆԹ ի նկատմամբ

   6000

  • CIC

   Շրջանառող Իմունային կոմպլեքս

   4500

  • APA IgM

   Հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմիններ

   6500

  • APA IgG

   Հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմիններ

   6500

  • ACL IgM

   Հակակարդիոլիպինային հակամարմիններ

   6500

  • ACL IgG

   Հակակարդիոլիպինային հակամարմիններ

   6500

  • Anti Sperme

   Հակասպերմիալ Հակամարմիններ

   7500

  • Շնչառական ալերգեններ (20 ալերգեն)

   30000

  • Սննդային ալերգեններ (20 ալերգեն)

   30000

  • Շնչառական ալերգեններ (12 ալերգեն)

   20000

  • Սննդային ալերգեններ (12 ալերգեն)

   20000

  • lg A

   A դասի իմունոգլոբուլիններ

   3000

  • lgM

   M դասի իմունոգլոբուլիններ

   3000

  • lgG

   G դասի իմունոգլոբուլիններ

   3000

  • lgE

   E դասի իմունոգլոբուլիններ

   4500

  • Total Coagul,

   Ընդանուր կոագուլոգրամմա

   5000

  • PT,%,INR

   Պրոթրոմբինային ժամանակ (ինդեքս և ՄՆՀ/INR)

   1500

  • FG

   Ֆիբրինոգեն

   1500

  • APTT

   Ակտիվ, պարցիալ թրոմբոպլաստային ժամանակ

   1500

  • TT

   Թրոմբինային ժամանակ

   1500

  • AT3

   Հակաթրոմբին lll

   3000

  • D-Dimer

   Դ-Դիմեր

   7000

  • Թրոմբոցիտների ագրեգացիա

   25000

  • Thrombophilia

   Տրոմբոֆիլիա /8 մուտացիա/

   25000

  • Homocysteine

   Հոմոցիստեին

   12000

  • Գայլախտի հակակոագուլյանտ

   7000

  • Protein C

   Պրոտեին C

   4000

  • Protein S

   Պրոտեին S

   4000

  • hCG

   Խորիոնային գոնադոտրոպին

   5500

  • Free hCG

   Խորիոնային գոնադոտրոպին ազատ

   7500

  • PAPP-A

   Հղիության հետ կապված պլազմային սպիտակուց A

   7500

  • SHGB

   Սեռական հորմոններ կապող գլոբուլին

   5500

  • Est. free

   Ազատ էստրիոլ

   5500

  • Homocysteine

   Հոմոցիստեին

   12000

  • Anti Sperme

   Հակասպերմիալ հակամարմիններ

   7500

  • AFP

   Ալֆա-ֆետոպրոտեին

   5500

  • Ingibin A

   Ինհիբին A

   7500

  • CEA

   Օնկոմարկեր CEA/կարցինոէմբրիոնալ հակագեն

   6500

  • CA-72-4

   Օնկոմարկեր /ձվարաններ/

   7000

  • CA-19-9

   Օնկոմարկեր /ենթաստամոքսային գեղձ/

   7000

  • CA-15-3

   Օնկոմարկեր 15-3 /կաթնագեղձ/

   7000

  • CA-125

   Օնկոմարկեր 125/ձվարաններ/

   7000

  • T/PSA

   Պրոստատ սպեցիֆիկ հակագեն

   6000

  • F/PSA

   Պրոստատ սպեցիֆիկ հակագեն ազատ

   6000

  • AFP

   Ալֆա-ֆետոպրոտեին

   5500

  • β-HCG

   Խորիոնալ գոնադոտրոպին

   5500

  • β-HCG free

   Խորիոնալ գոնադոտրոպին ազատ

   7500

  • He4

   He4

   12000

  • CA242

   Օնկոմարկեր 242

   6500

  • PRO-GRP

   PRO-GRP

   9500

  • SCC

   Տափակ բջջային կարցենոմայի հակագեն.

   9500

  • NSE

   Նեյրոսպեցիֆիկ էնոլազա

   9500

  • Cyfra 21-1

   Cyfra 21-1

   9500

  • HCV

   Հեպատիտ C որակական

   10000

  • M.hominis

   Միկոպլազմա (hominis)

   6000

  • Acute intestinal infections

   Սուր աղիքային ինֆեկցիաներ (Shigella spp., E. coli, Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 Astrovirus)

   15000

  • EBV

   Էբշտեյն-Բարի վիրուս

   6000

  • Androflor

   Անդրոֆլոր

   25000

  • Femoflor 16

   Ֆեմոֆլոր 16

   25000

  • Mycob. Tub.

   Թոքային և ոչ թոքային տուբերկուլյոզ

   6000

  • Candida

   Կանդիդոզ

   6000

  • Tr.pallidum

   Սիֆիլիս Treponema Pallidium

   6000

  • U.ureal.spp

   Ուրեոպլազմա

   6000

  • M.genit.

   Միկոպլազմա (genitalis)

   6000

  • Gardn. V

   Գարներելա

   6000

  • HCV

   Հեպատիտ C (գենոտիպ)

   55000

  • Trich. v.

   Տրիխոմոնազ

   6000

  • N .Gonorrh.

   Գոնորեա

   6000

  • Chl. Tr.

   Խլամիդիա

   6000

  • CMV

   Ցիտոմեգալովիրուս

   6000

  • HSVi I-II

   Հերպես I-II

   6000

  • HPV

   Պապիլոմավիրուս 16,18.31.33.39.45.52....70

   10000

  • HPV

   Պապիլոմավիրուս 16,18

   6000

  • HBV

   Հեպատիտ B քանակական

   55000

  • HBV

   Հեպաիտ B որակական

   6000

  • HCV

   Հեպատիտ C քանակական

   55000

  • TOXO PCR

   Տոքսոպլազմա T.gondii

   6000

  • RSV

   Շնչառական սինցիտիալ վիրուս

   5500

  • HAdVs

   Շնչառական ադենովիրուս

   5500

  • RSV/HAdVs

   Շնչառական սինցիտիալ վիրուս և ադենովիրուս

   9000

  • Strepto-test

   A խմբի ստրեպտոկոկերի հ/գ որոշում

   4500

  • Influenza A+B

   Գրիպ A+B

   7000

  • 4 օր

   Մեզի մանրէաբանական հետազոտություն

   6500

  • 4 օր

   Կղանքի մանրէաբանական հետազոտություն

   6500

  • 4 օր

   Միզասեռական արտազատուկ (ար., իգ)

   6500

  • 4 օր

   Խորխ

   6500

  • 4 օր

   Մանրէաբանական հետազոտություն արտազատուկի(քիթ, կոկորդ, ականջ, աչք, լինդ, լեզու, թարախ, վերքային մակերես)

   6500

  • 7 օր

   Արյան ստերիլություն

   8000

  • 4 օր

   Կրծքի կաթ

   6500

  • 7 օր

   Դիզբակտերիոզ

   6500

  • 4 օր

   Կղանքի մանրէաբանական հետազոտություն E.coli O157:H7

   4000

  • 4 օր

   Կղանքի մանր.հետ. Clostridium dificile

   4000

  • 4 օր

   Կղանքի և մեզի մանր. հետ. Yersinia

   4000

  • 4 օր

   β հեմոլիտիկ B Streptococcus agalactiae скр.берем.

   4000

  • 4 օր

   Հակաբիոտիկների նկատմամբ զգայունության որոշում

   3000

  • FOB

   Կղանքի քննություն թաքնված արյան վերաբերյալ

   2000

  • Salmonella

   Սալմոնելա

   6000

  • FOB+Transf

   Թաքնված արյուն + տրանսֆերին

   5000

  • Calprotectin

   Կալպրոտեկտին քանակական

   10000

  • Lactoferrin

   Լակտոֆերին

   10000

  • FOB+Tf+Calp+Lactof

   Թաքնված արյուն + Տրանսֆ.+Կալպրոտեկ.+Լակտոֆեր.

   15000

  • Anti-H. pylory Ab

   Հելիկոբակտեր պիլորի ընդհանուր Հ/Մ

   4000

  • H. pylori a/g

   Հելիկոբակտեր պիլորի Հ/Գ կղանքում

   5500

  • H. pylori PCR

   Հելիկոբակտեր պիլորի (ՊՇՌ)

   6000

  • Yersinia Enteroc. 0:3+0:9

   Երսինիա Էնտերոկոլիտիկա IGg

   6000

  • Yersinia Enteroc. 0:3+0:9

   Երսինիա Էնտերոկոլիտիկա Հ/Գ (կղանք)

   6000

  • Yersinia Enteroc. 0:3+0:9

   Երսինիա Էնտերոկոլիտիկա (ՊՇՌ)

   6000

  • Yersinia pseudotuberculosis

   Երսինիա պսեվդոտուբերկուլյուզիս IGg

   6000

  • Yersinia pseudotuberculosis

   Երսինիա պսեվդոտուբերկուլյուզիս Հ/Գ (կղանք)

   6000

  • Yersinia pseudotuberculosis

   Երսինիա պսեվդոտուբերկուլյուզիս (ՊՇՌ)

   6000

  • Escherichia coli O157:H7

   Escherichia coli O157:H7 (կղանք)

   5500

  • Criptosporidium parvum

   Կրիպտոսպորիդիում (կղանք)

   5500

  • Entamoeba histolytica

   Ամեբիազ Հ/Գ (կղանք)

   9000

  • Norovirus

   Նորովիրուս Հ/Գ (կղանք)

   10000

  • Astrovirus

   Աստրովիրուս

   9000

  • Rotavirus

   Ռոտավիրուս Հ/Գ

   5000

  • Rotavirus/Adenovirus

   Ռոտավիրուս/Ադենովիրուս Հ/Գ (կղանք)

   7000

  • Listeria

   Լիսթերիա Հ/Գ (կղանք)

   6000

  • Campylobacter spp.

   Կամպիլոբակտեր Հ/Գ (կղանք)

   6000

  • Clostridium difficile toxin A+B

   Կլոստրիդիում դիֆիցիլ տոկսին A և B Հ/Գ որոշում (կղանք)

   9000

  • Enterovirus

   Էնտերովիրուս Հ/Գ (կղանք)

   5500

  • Cryptosporidium/Entamoeba/Lamblia

   Կրիպտոսպորիդիում/Ամեբիազ/Լյամբլիա

   15000

  • Anti-tTG

   Anti-tissue Transglutaminase IgA

   7500

  • Elastase

   Պանկրեատիկ Էլաստազա

   15000

  • Shigella

   Շիգելա Հ/Գ (կղանք)

   6000

  • Giardia lamblia

   Լյամբլիա Հ/Գ (կղանք)

   4500

  • Anti Lamblia

   Լյամբլիա Հ/Մ

   4500

  • Ascaris lumbricoides

   Ասկարիդի Հ/Մ IgG

   4500

  • Anti-Echinococcus

   Հակաէխինոկոկային հակամարմիններ IgG

   8000

  • Helminth eggs

   Հելմինտների հայտնաբերում կղանքում

   3000

  • A2756G-MTR

   Մեթիլենտետրահիդրօքսիֆոլատ-հոմոցիստեին մեթիլենտրանսֆերազա

   6000

  • C677T-MTHFR

   Մեթիլենտետրահիդրօքսիֆոլատ ռեդուկտոզա

   6000

  • A1298C-MTHFR

   Մեթիլենտետրահիդրօքսիֆոլատ ռեդուկտոզա

   6000

  • MTRR

   Մեթիոնինսինթազա ռեդուկտազի մուտացիա

   6000