Facebook
LinkedIn
phone
email

Խնդրում ենք շրջել ձեր սարքը

  • CBC+DIF

   Արյան ընդհանուր քննություն

   3000

  • CBC

   Արյան ընդհանուր առանց լեյկոֆորմուլայի

   2000

  • ESR

   Էրիթրոցիտների նստեցման արագություն

   1000

  • Hb, WBC

   Հեմոգլոբինի և լեյկոցիտների որոշում

   1000

  • PLT

   Թրոմբոցիտների քանակի որոշում

   1000

  • RET

   Ռետիկուլոցիտների քանակի որոշում

   1000

  • DIF

   Արյան ձևավոր տարրերի (լեյկոֆորմուլայի) հաշվարկ

   2000

  • Արյան մակարդելիության ժամանակի որոշում

   800

  • Ատիպիկ մոնոնուկլեարների հայտնաբերում

   3000

  • Համատեղելիություն

   4000

  • Արյան խումբ, ռեզուս գործոն

   1500

  • Հակառեզուս հակամարմինների տիտրի որոշում

   3000

  • PAP smear

   Քերուկ արգանդի պարանոցից և ցերվիկալ խողովակից

   5000

  • Պունկցիոն կենսանյութի բջջաբանական հետազոտություն

   6000

  • PAP-test (LBC)

   Հեղուկային բջջաբանություն

   12000

  • Urethral swab test

   Սեռական օրգանների արտադրության քննություն

   3000

  • Spermogram

   Սպերմոգրամմա

   6000

  • Sputum analysis

   Խորխի ընդհանուր քննություն

   3000

  • Koprogramma

   Կղանքի ընդհանուր քննություն

   3000

  • Հետանցքից քերուկի հետազոտություն

   3000

  • O&P

   Կղանքի քննություն ճիճվակրության վերաբերյալ

   3000

  • Direct microscopy

   Մաշկից, եղունգից, թարթիչից քերուկի միկրոսկոպիկ քննություն

   3000

  • Demodex

   Դեմոդեկոզի վերաբերյալ հետազոտություն

   3000

  • Scabies

   Քոսի վերաբերյալ հետազոտություն

   3000

  • Տրանսուդատի և էքսուդատի դիֆերենցիալ քննություն

   2000

  • Ողնուղեղային հեղուկի հետազոտություն

   2000

  • Սպերմագրամմա ըստ Կրյուգերի

   10000

  • Սեռական արտազատուկի միջոցով զույգի համատեղելիություն

   7500

  • Mar -test IgG/IgA

   Mar -test IgG/IgA Հակասպերմիալ հակամարմիններ

   6500

  • U-Total

   Մեզի ընդհանուր քննություն+միկրոսկոպիկ քննություն

   2000

  • U-P

   Ֆոսֆորի (անօրգանական) քանակն օրական մեզում

   1000

  • 17-Ketosteroids

   17-Կետոստերոիդներ 24 ժամվա մեզում

   5500

  • U-Mikroalb

   Միկրոալբումինները մեզում

   4000

  • U-Ur.acid

   Միզաթթվի որոշում օրական մեզում

   1000

  • U-Urea

   Միզանյութ օրական մեզում

   1000

  • U-Crea

   Կրեատինինի որոշում օրական մեզում

   1000

  • U-Zn

   Ցինկի քանակն օրական մեզում

   5500

  • U-Cu

   Պղնձի քանակն օրական մեզում

   5500

  • U-Mg

   Մագնեզիումի քանակն օրական մեզում

   1000

  • U-Nech

   Մեզի հետազոտություն ըստ Նեչիպորենկոյի մեթոդի

   2000

  • U-K

   Կալիումի քանակն օրական մեզում

   1000

  • U-Na

   Նատրիումի քանակն օրական մեզում

   1000

  • U-Ca

   Կալցիումի քանակը օրական մեզում

   1000

  • GFR

   Ռեբերգի փորձ

   3000

  • U-AMYL/24

   Դիաստազայի որոշումը օրական մեզում

   2000

  • Լեղապիգմենտների, գլյուկոզայի, ացետոնի որոշում (յուրաքանչյուր մեկ հետազոտություն)

   1000

  • U-A-K

   Մեզի հետազոտություն ըստ Ադդիս Կակովսկու

   2000

  • U-Zim

   Զիմնիցկու փորձ

   3000

  • VMA

   VMA Վանիլնշաթթու 24ժ մեզում

   5000

  • GLU

   Գլյուկոզա

   1000

  • Insulin

   Ինսուլին

   6000

  • C-Peptide

   Ց պեպտիդ

   6000

  • HBA1C

   Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին

   5000

  • Proinsulin

   Պրոինսուլին

   6000

  • LEP

   Լեպտին

   6000

  • Fram

   Ֆրուկտոզամին

   3000

  • HOMA-IR

   Ինսուլինառեզիստենտականության ինդեքս

   6000

  • IGF

   Ինսուլինանման աճի հորոն

   8000

  • Anti-GAD

   Գլյուտամատդեկարբօքսիլազայի հակամարմիններ

   12000

  • Anti-Insulin

   Ինսուլինի հակամարմիններ

   12000

  • Anti-IA2

   Տիրոզինֆոսֆատազայի հակամարմիններ

   12000

  • CRP

   C ռեակտիվ սպիտակուց

   1500

  • CRP-HS

   C ռեակտիվ սպիտակուց գերզգայուն

   3000

  • C3 Complement

   C3 կոմպլեմենտ

   5000

  • Anti Sperme

   Հակասպերմիալ հակամարմիններ

   7500

  • ACL IgG

   Հակակարդիոլիպինային հակամարմիններ

   6500

  • ACL IgM

   Հակակարդիոլիպինային հակամարմիններ

   6500

  • APA IgG

   Հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմիններ

   6500

  • APA IgM

   Հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմիններ

   6500

  • CIC

   Շրջանառող Իմունային կոմպլեքս

   4500

  • ds DNA Ab

   Հակամարմիններ երկպարույր ԴՆԹ ի նկատմամբ

   6000

  • HLA B 27

   HLA B 27

   12000

  • ANA

   Հականուկլեար հակամարմիններ

   7500

  • A-CCP

   Հակացիտրուլինային հակամարմիններ

   7500

  • ASL-O

   Հակաստրեպտոլիզին

   2000

  • RF

   Ռևմատոիդ գործոն

   1500

  • C4 complement

   C4 կոմպլեմենտ

   5000

  • B2 Glyco IgM

   Beta-2 Գլիկոպրոտեին

   7500

  • ANCA

   Հակամարմիններ նեյտրոֆիլների ցիտոպլազմայի նկատմամբ

   7500

  • B2 Glyco IgG

   Beta-2 Գլիկոպրոտեին

   7500

  • Շնչառական ալերգեններ (20 ալերգեն)

   30000

  • Սննդային ալերգեններ (20 ալերգեն)

   30000

  • Շնչառական ալերգեններ (12 ալերգեն)

   20000

  • Սննդային ալերգեններ (12 ալերգեն)

   20000

  • lg A

   A դասի իմունոգլոբուլիններ

   3000

  • lgM

   M դասի իմունոգլոբուլիններ

   3000

  • lgG

   G դասի իմունոգլոբուլիններ

   3000

  • lgE

   E դասի իմունոգլոբուլիններ

   4500

  • Total Coagul,

   Ընդանուր կոագուլոգրամմա

   5000

  • PT,%,INR

   Պրոթրոմբինային ժամանակ (ինդեքս և ՄՆՀ/INR)

   1500

  • FG

   Ֆիբրինոգեն

   1500

  • APTT

   Ակտիվ, պարցիալ թրոմբոպլաստային ժամանակ

   1500

  • TT

   Թրոմբինային ժամանակ

   1500

  • AT3

   Հակաթրոմբին lll

   5000

  • D-Dimer

   Դ-Դիմեր

   7000

  • Թրոմբոցիտների ագրեգացիա

   25000

  • Thrombophilia

   Տրոմբոֆիլիա / Ժառանգական թրոմբոգեն գործոնների 8 մուտացիա/

   25000

  • Homocysteine

   Հոմոցիստեին

   12000

  • LA

   Գայլախտի հակակոագուլյանտ

   7000

  • Protein C

   Պրոտեին C

   5000

  • Protein S

   Պրոտեին S

   5000

  • hCG

   Խորիոնային գոնադոտրոպին

   5500

  • Free hCG

   Խորիոնային գոնադոտրոպին ազատ

   7500

  • PAPP-A

   Հղիության հետ կապված պլազմային սպիտակուց A

   7500

  • Est. free

   Ազատ էստրիոլ

   5500

  • Homocysteine

   Հոմոցիստեին

   12000

  • Anti Sperme

   Հակասպերմիալ հակամարմիններ

   7500

  • AFP

   Ալֆա-ֆետոպրոտեին

   5500

  • Inhibin A

   Ինհիբին A

   7500

  • HPL

   Պլացենտար լակտոգեն

   6000

  • CEA

   Օնկոմարկեր CEA/կարցինոէմբրիոնալ հակագեն

   6500

  • CA-72-4

   Քաղցկեղային հակագեն 72-4

   7000

  • CA-19-9

   Գաստրոինթեստինալ ուռուցքային հակագեն

   7000

  • CA-15-3

   Կրծքագեղձի ուռուցքային հակագեն

   7000

  • CA-125

   Օնկոմարկեր 125/ձվարաններ/

   7000

  • He4

   Մարդու Էպիդիդիմիալ սպիտակուց 4

   12000

  • R.O.M.A 1

   R.O.M.A 1

   0

  • PSA Total

   Պրոստատ սպեցիֆիկ հակագեն

   6000

  • PSA Free

   Պրոստատ սպեցիֆիկ հակագեն ազատ

   6000

  • AFP

   Ալֆա-ֆետոպրոտեին

   5500

  • β-hCG

   Խորիոնալ գոնադոտրոպին

   5500

  • β-hCG free

   Խորիոնալ գոնադոտրոպին ազատ

   7500

  • CA242

   Պանկրեատիկ և գաստրոինթեստինալ ուռուցքային հակագեն

   6500

  • PRO-GRP

   PRO-GRP

   9500

  • SCC

   Տափակ բջջային կարցենոմայի հակագեն.

   9500

  • NSE

   Նեյրոսպեցիֆիկ էնոլազա

   9500

  • Cyfra 21-1

   Ցիտոկերատինի լուծվող ֆրագմենտ

   9500

  • PIVKA - II

   PIVKA - II

   25000

  • IL-6

   Ինտերլեյկին 6

   10000

  • Anti-Sars-Cov2 S

   Կորոնավիրուսի S սպիտակուցի նկատմամբ հակամարմիններ

   18000

  • Anti-Sars Cov2IgG+igM

   Կորոնավիրուսային հակամարմիններ

   8000

  • HBsAg/Q/

   Հեպատիտ <<B>> ՀՄ քանակ

   6000

  • HBsAg

   Հեպատիտ <<B>> ՀՄ մակերեսային ՀԾ

   5500

  • HCV Ab

   Հեպատիտ <<C>> ընդհանուր ՀՄ

   5500

  • Hbe Ag

   Հեպատիտ B հակագեն

   5500

  • Hbe Ab

   Հեպատիտ B հակամարմիններ

   5500

  • TPHA

   Սիֆիլիս Treponema Pallidium

   3000

  • RPR

   Սիֆիլիս

   3000

  • CHL IgM

   Խլամիդիա Tr.

   5500

  • CHL IgG

   Խլամիդիա Tr.

   5500

  • CMV IgG

   Ցիտոմեգալովիրուս

   5500

  • CMV IgM

   Ցիտոմեգալովիրուս

   5500

  • CMV Avidity

   Ավիդություն IgG Ցիտոմեգալովիրուս

   12000

  • TOXO IgM

   Տոքսոպլազմոզա

   5500

  • TOXO IgG

   Տոքսոպլազմոզա

   5500

  • TOXO Avidity

   Ավիդություն IgG Տոքսոպլազմա

   12000

  • HSV I IgG

   Հերպես I

   5500

  • HSV 1 IgM

   Հերպես 1

   5500

  • HSV II IgG

   Հերպես II

   5500

  • HSV II IGM

   Հերպես II

   5500

  • HSV Avidity

   Հերպեսի ավիդություն IgG

   12000

  • M.Hominis IgG

   Միկոպլազմա hominis

   5500

  • M.Hominis IgM

   Միկոպլազմա hominis

   5500

  • Rubella IgG

   Կարմրախտ

   5500

  • Rubella IgM

   Կարմրախտ

   5500

  • Ureoplasma IgG

   Ուրեոպլազմա

   5500

  • Ureoplasma IgM

   Ուրեոպլազմա

   5500

  • EBV

   Էբշտեյն-Բարի վիրուս

   5500

  • BRU

   Բրուցելյոզ (Ռայտ Խեդելսոն)

   4000

  • BRU IgM

   Բրուցելյոզ IgM (Abortus Melitanis Suis)

   4000

  • BRU IgG

   Բրուցելյոզ IgG (Abortus Melitanis Suis)

   4000

  • HIV 1/2 Ag/Ab

   ՄԻԱՎ հակածին և հակամարմիններ(1+2)

   4000

  • Toxacara canis IgG

   Տոքսոքարա

   10000

  • Taenia solium IgG

   Ցիստիցերկա

   10000

  • Trichinella sparilis IgG

   Տրիխինելլա

   10000

  • TBC

   Թոքային և ոչ թոքային տուբերկուլյոզ

   6000

  • Bordetella IgG

   Բորդետելլա

   5500

  • Bordetella IgM

   Բորդետելլա

   5500

  • Borellia IgM

   Բորելիա

   5500

  • Borellia IgG

   Բորելիա

   5500

  • Leishmania IgG

   Լեիշմանիա

   5500

  • Leishmania IgM

   Լեիշմանիա

   5500

  • Parvovirus B19

   Պարվովիրուս

   7000

  • T.O.R.C.H IgG+Igm

   T.O.R.C.H IgG+Igm

   25000

  • VZV

   Զոստեր վիրուսի IgM հակամարմիններ

   5500

  • VZV

   Զոստեր վիրուսի IgG հակամարմիններ

   5500

  • HCV

   Հեպատիտ C որակական

   10000

  • Trich. v/N.gonorh.

   Տրիխոմոնազ վագինալիս / Գոնորեա նեյսսերիա

   10000

  • Acute intestinal infections

   Սուր աղիքային ինֆեկցիաներ (Shigella spp., E. coli, Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 Astrovirus)

   15000

  • TOXO PCR

   Տոքսոպլազմա T.gondii

   6000

  • Parvovirus B19

   Պարվովիրուս B19

   7000

  • TORCH

   TORCH

   35000

  • Bordetella pertussis

   Բորդետելլա

   15000

  • VZV

   Զոստեր վիրուս

   6000

  • UR.parvum / Ur. ureal.

   Ուրեոպլազմա պարվում / ուրեալիտիկում

   10000

  • Androflor

   Անդրոֆլոր

   25000

  • CHlam. tr/ UR. Spp. / Myc. hominis

   Խլամիդիա /Ուրեոպլազմա /Միկոպլազմա հոմինիս

   15000

  • Candida albic. / glab./ krusei

   Կանդիդաներ ալբիկանս /գլաբրատա /կրուզի

   10000

  • HSV 1+2 /CMV

   Հերպես 1+2 /Ցիտոմեգալովիրուս

   10000

  • Bordetella

   Բորդետելլա

   15000

  • Human Enterovirus / Human coxsackievirus A, Human coxsackievirus B, Human enterovirus (68-71, 73-78, 89-91)

   Մարդու էնտերովիրուսներ /Կենսանյութը՝ ողնուղեղային հեղուկ, կղանք, շնչ․ ուղու քսուք, ջրի կոնցենտրատներ

   15000

  • Mycoplasma pneumoniae

   Mycoplasma pneumoniae

   7000

  • EBV

   Էբշտեյն-Բարի վիրուս

   6000

  • Femoflor 16

   Ֆեմոֆլոր 16

   25000

  • HCV

   Հեպատիտ C (գենոտիպ)

   55000

  • CMV

   Ցիտոմեգալովիրուս

   6000

  • HCV

   Հեպատիտ C քանակական

   55000

  • HBV

   Հեպաիտ B որակական

   6000

  • HBV

   Հեպատիտ B քանակական

   55000

  • HPV

   Պապիլոմավիրուս 16,18

   6000

  • HPV

   Պապիլոմավիրուս 16,18.31.33.39.45.52....70

   10000

  • HSVi I-II

   Հերպես I-II

   6000

  • Chl. Tr.

   Խլամիդիա

   6000

  • Mycob. Tub.

   Թոքային և ոչ թոքային տուբերկուլյոզ

   6000

  • N .Gonorrh.

   Գոնորեա

   6000

  • Trich. v.

   Տրիխոմոնազ

   6000

  • Gardn. V

   Գարներելա

   6000

  • M.hominis

   Միկոպլազմա (hominis)

   6000

  • M.genit.

   Միկոպլազմա (genitalis)

   6000

  • Ureoplasma spp

   Ուրեոպլազմա

   6000

  • Candida

   Կանդիդոզ

   6000

  • Chlamydophila pneumoniae

   Chlamydophila pneumoniae

   7000

  • N.Meningitidis/H.influenzae /S.Pneumoniae

   Մենինգոկոկ /հեմոֆիլային ցուպիկ /պնևմոկոկ

   18000

  • RSV

   Շնչառական սինցիտիալ վիրուս

   5500

  • HAdVs

   Շնչառական ադենովիրուս

   5500

  • RSV/HAdVs

   Շնչառական սինցիտիալ վիրուս և ադենովիրուս

   9000

  • Strepto-test

   A խմբի ստրեպտոկոկերի հ/գ որոշում

   4500

  • Influenza A+B

   Գրիպ A+B

   7000

  • Covid 19 a/g

   Covid 19 a/g -ի որոշում

   10000

  • 4 օր

   Մեզի մանրէաբանական հետազոտություն

   6500

  • 4 օր

   Կղանքի մանրէաբանական հետազոտություն

   6500

  • 4 օր

   Միզասեռական արտազատուկ (ար., իգ)

   6500

  • 4 օր

   Խորխ

   6500

  • 4 օր

   Մանրէաբանական հետազոտություն արտազատուկի(քիթ, կոկորդ, ականջ, աչք, լինդ, լեզու, թարախ, վերքային մակերես)

   6500

  • 7 օր

   Արյան ստերիլություն

   15000

  • 4 օր

   Կրծքի կաթ

   6500

  • 7 օր

   Դիզբակտերիոզ

   6500

  • 4 օր

   Կղանքի մանրէաբանական հետազոտություն E.coli O157:H7

   4000

  • 4 օր

   Կղանքի մանր.հետ. Clostridium dificile

   4000

  • 4 օր

   β հեմոլիտիկ B Streptococcus agalactiae скр.берем.

   4000

  • Bac

   Պունկցիոն կենսանյութի մանրէաբանական հետազոտություն

   6500

  • FOB

   Կղանքի քննություն թաքնված արյան վերաբերյալ

   3000

  • Salmonella

   Սալմոնելա

   6000

  • Լակտոզի մետաբոլիզմ

   7000

  • FOB+Transf

   Թաքնված արյուն + տրանսֆերին

   5000

  • Calprotectin

   Կալպրոտեկտին քանակական

   10000

  • Lactoferrin

   Լակտոֆերին

   10000

  • FOB+Tf+Calp+Lactof

   Թաքնված արյուն + Տրանսֆ.+Կալպրոտեկ.+Լակտոֆեր.

   15000

  • Anti-H. pylory Ab

   Հելիկոբակտեր պիլորի ընդհանուր Հ/Մ

   4000

  • H. pylori a/g

   Հելիկոբակտեր պիլորի Հ/Գ կղանքում

   5500

  • H. pylori PCR

   Հելիկոբակտեր պիլորի (ՊՇՌ)

   6000

  • Yersinia Enteroc. 0:3+0:9

   Յերսինիա Էնտերոկոլիտիկա IGg

   6000

  • Yersinia Enteroc. 0:3+0:9

   Յերսինիա Էնտերոկոլիտիկա Հ/Գ (կղանք)

   6000

  • Yersinia Enteroc. 0:3+0:9

   Յերսինիա Էնտերոկոլիտիկա (ՊՇՌ)

   6000

  • Yersinia pseudotuberculosis

   Յերսինիա պսեվդոտուբերկուլյուզիս IGg

   6000

  • Yersinia pseudotuberculosis

   Յերսինիա պսեվդոտուբերկուլյուզիս Հ/Գ (կղանք)

   6000

  • Yersinia pseudotuberculosis

   Յերսինիա պսեվդոտուբերկուլյուզիս (ՊՇՌ)

   6000

  • Escherichia coli O157:H7

   Escherichia coli O157:H7 (կղանք)

   5500

  • Criptosporidium parvum

   Կրիպտոսպորիդիում (կղանք)

   5500

  • Entamoeba histolytica

   Ամեբիազ Հ/Գ (կղանք)

   9000

  • Norovirus

   Նորովիրուս Հ/Գ (կղանք)

   10000

  • Astrovirus

   Աստրովիրուս

   9000

  • Rotavirus

   Ռոտավիրուս Հ/Գ

   5000

  • Rotavirus/Adenovirus

   Ռոտավիրուս/Ադենովիրուս Հ/Գ (կղանք)

   7000

  • Listeria

   Լիսթերիա Հ/Գ (կղանք)

   6000

  • Campylobacter spp.

   Կամպիլոբակտեր Հ/Գ (կղանք)

   6000

  • Clostridium difficile toxin A+B

   Կլոստրիդիում դիֆիցիլ տոկսին A և B Հ/Գ որոշում (կղանք)

   10000

  • Enterovirus

   Էնտերովիրուս Հ/Գ (կղանք)

   5500

  • Cryptosporidium/Entamoeba/Lamblia

   Կրիպտոսպորիդիում/Ամեբիազ/Լյամբլիա

   15000

  • Anti-tTG

   Anti-tissue Transglutaminase IgA

   7500

  • Elastase

   Պանկրեատիկ Էլաստազա

   15000

  • Shigella

   Շիգելա Հ/Գ (կղանք)

   6000

  • Giardia (lamblia)

   Լյամբլիա Հ/Գ (կղանք)

   4500

  • Anti Lamblia

   Լյամբլիա Հ/Մ

   4500

  • Anti-Ascaris

   Ասկարիդի Հ/Մ IgG

   4500

  • Anti-Echinococcus

   Հակաէխինոկոկային հակամարմիններ IgG

   8000

  • A2756G-MTR

   Մեթիլենտետրահիդրօքսիֆոլատ-հոմոցիստեին մեթիլենտրանսֆերազա

   6000

  • C677T-MTHFR

   Մեթիլենտետրահիդրօքսիֆոլատ ռեդուկտոզա

   6000

  • A1298C-MTHFR

   Մեթիլենտետրահիդրօքսիֆոլատ ռեդուկտոզա

   6000

  • MTRR

   Մեթիոնինսինթազա ռեդուկտազի մուտացիա

   6000

  • F2 gene

   Արյան մակարդելիության ֆակտոր 2

   6000

  • (F5)

   (F5) Լեյդենի ֆակտոր

   6000

  • PAI-1

   Պլազմինոգենի ակտիվատորի ինհիբիտոր

   6000

  • ITGB3

   B-3 Ինտեգրին

   6000

  • FGB gene

   B Ֆիբրինոգենի ախտորոշում

   6000

  • F13 A1

   Արյան մակարդելիության ֆակտոր 13

   6000

  • F VII

   Արյան մակարդելիության ֆակտոր VII

   6000

  • ITGA2

   a-2 Ինտեգրին

   6000