Facebook
LinkedIn
phone
email

Խնդրում ենք շրջել ձեր սարքը

  • F2 gene

   Արյան մակարդելիության ֆակտոր 2

   6000

  • (F5)

   (F5) Լեյդենի ֆակտոր

   6000

  • PAI-1

   Պլազմինոգենի ակտիվատորի ինհիբիտոր

   6000

  • ITGB3

   B-3 Ինտեգրին

   6000

  • FGB gene

   B Ֆիբրինոգենի ախտորոշում

   6000

  • F13 A1

   Արյան մակարդելիության ֆակտոր 13

   6000

  • F VII

   Արյան մակարդելիության ֆակտոր VII

   6000

  • ITGA2

   a-2 Ինտեգրին

   6000

  • A2756G-MTR

   Մեթիոնինսինթազա

   6000

  • C677T-MTHFR

   Մեթիլենտետրահիդրոֆոլատ ռեդուկտազա

   6000

  • A1298C-MTHFR

   Մեթիլենտետրահիդրոֆոլատ ռեդուկտազա

   6000

  • MTRR A66G

   Մեթիոնինսինթազա ռեդուկտազա

   6000

  • CBC+DIF

   Արյան ընդհանուր քննություն

   3000

  • CBC

   Արյան ընդհանուր առանց լեյկոֆորմուլայի

   2000

  • WBC,RBC, HGB,PLT, HCT

   Լեյկոցիտ, Էրիթրոցիտ, հեմոգլոբին, թրոմբոցիտ հեմատոկրիտ

   1000

  • RET

   Ռետիկուլոցիտների քանակի որոշում

   1500

  • DIF

   Արյան ձևավոր տարրերի (լեյկոֆորմուլայի) հաշվարկ

   2000

  • Արյան մակարդելիության ժամանակի որոշում

   1000

  • Ատիպիկ մոնոնուկլեարների հայտնաբերում

   3000

  • Արյան Համատեղելիության որոշում

   4000

  • Արյան խումբ, ռեզուս գործոն

   3000

  • Հակառեզուս հակամարմինների տիտրի որոշում

   5000

  • Coombs Test

   Կումբսի ուղղակի և անուղղակի ռեակցիա

   5000

  • Urethral swab test

   Սեռական օրգանների արտադրության քննություն

   3000

  • Spermogram

   Սպերմոգրամմա

   6000

  • Mar -test IgG/IgA

   Սպերմատոզոիդի հակամարմիններ IgA, IgG

   6500

  • Kruger criteria

   Սպերմագրամմա ըստ Կրյուգերի

   10000

  • Sputum analysis

   Խորխի ընդհանուր քննություն

   3000

  • Koprogramma

   Կղանքի ընդհանուր քննություն

   3000

  • Direct microscopy

   Մաշկից, եղունգից, թարթիչից քերուկի միկրոսկոպիկ քննություն

   3000

  • Տրանսուդատի և էքսուդատի դիֆերենցիալ քննություն

   2000

  • Ողնուղեղային հեղուկի հետազոտություն

   4000

  • PCT

   Սեռական արտազատուկի միջոցով զույգի համատեղելիություն

   7500

  • CHOL

   Խոլեստերին

   1500

  • TRIGL

   Տրիգլիցերիդներ

   1500

  • LDL

   Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ

   1500

  • HDL

   Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ

   1500

  • Aterogenic index

   Աթերոգենության Ինդեքս

   0

  • APO-A1

   Ապոլիպոպրոտեին A-1

   2000

  • LP

   Լիպոպրոտեին a

   2000

  • CTN T

   Սրտային տրոպոնին T բարձր սենսիթեվություն

   8000

  • CK MB

   Կրեատինֆոսֆոկինազա MB

   3000

  • Mgl

   Միոգլոբին

   5000

  • NT-ProBNP

   Նախասրտային նատրիուրետիկ պեպտիդ

   10000

  • U-Total (35)

   Մեզի կենսաքիմիական և միկրոսկոպիկ հետազոտություն (35 ցուցանիշ)

   5000

  • U-Total

   Մեզի ընդհանուր քննություն+միկրոսկոպիկ քննություն

   2000

  • U-Glu

   Մեզում գլյուկոզայի որոշում

   1000

  • Լեղապիգմենտների, ացետոնի որոշում (յուրաքանչյուր մեկ հետազոտություն)

   1200

  • U-Nech

   Մեզի հետազոտություն ըստ Նեչիպորենկոյի մեթոդի

   2000

  • U-Zim

   Զիմնիցկու փորձ

   3000

  • U-A-K

   Մեզի հետազոտություն ըստ Ադդիս Կակովսկու

   2000

  • U-AMYL/24

   Դիաստազայի որոշումը օրական մեզում

   2000

  • GFR

   Ռեբերգի փորձ

   3000

  • U-Ca

   Կալցիումի քանակը օրական մեզում

   1300

  • U-Na

   Նատրիումի քանակն օրական մեզում

   1300

  • U-K

   Կալիումի քանակն օրական մեզում

   1300

  • U-Mg

   Մագնեզիումի քանակն օրական մեզում

   1300

  • U-P

   Ֆոսֆորի (անօրգանական) քանակն օրական մեզում

   1300

  • U-Cl

   Քլորի որոշում 24 ժամվա մեզում

   1300

  • U-Mikroalb

   Միկրոալբումինները մեզում

   4000

  • U-Crea

   Կրեատինինի որոշում օրական մեզում

   1200

  • U-Urea

   Միզանյութ օրական մեզում

   1200

  • U-Ur.acid

   Միզաթթվի որոշում օրական մեզում

   1200

  • 17-Ketosteroids

   17-Կետոստերոիդներ 24 ժամվա մեզում

   5500

  • VMA

   Վանիլնշաթթու 24ժ մեզում

   5000

  • U-Zn

   Ցինկի քանակն օրական մեզում

   5500

  • U-Cu

   Պղնձի քանակն օրական մեզում

   5500

  • PAP-test (LBC)

   Հեղուկային բջջաբանություն

   12000

  • PAP smear

   Քերուկ արգանդի պարանոցից և ցերվիկալ խողովակից

   5000

  • Պունկցիոն կենսանյութի բջջաբանական հետազոտություն

   6000

  • GLU

   Գլյուկոզա

   1000

  • Insulin

   Ինսուլին

   6000

  • C-Peptide

   Ց պեպտիդ

   6000

  • HBA1C

   Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին

   6000

  • Proinsulin

   Պրոինսուլին

   6000

  • Fram

   Ֆրուկտոզամին

   3000

  • LEP

   Լեպտին

   6000

  • HOMA-IR

   Ինսուլինառեզիստենտականության ինդեքս

   6000

  • IGF

   Ինսուլինանման աճի հորոն

   8000

  • Anti-GAD

   Գլյուտամատդեկարբօքսիլազայի հակամարմիններ

   12000

  • Anti-Insulin IgG

   Ինսուլինի հակամարմիններ IgG

   12000

  • Anti-Insulin IgM

   Ինսուլինի հակամարմիններ IgM

   12000

  • Anti-IA2

   Թիրոզինֆոսֆատազայի հակամարմիններ

   12000

  • CRP

   C ռեակտիվ սպիտակուց

   2000

  • CRP-HS

   C ռեակտիվ սպիտակուց գերզգայուն

   3000

  • RF

   Ռևմատոիդ գործոն

   2000

  • ASL-O

   Հակաստրեպտոլիզին

   2500

  • A-CCP

   Հակացիտրուլինային հակամարմիններ

   8000

  • ANA

   Հականուկլեար հակամարմիններ

   7500

  • HLA B 27 PCR

   Մարդու լեյկոցիտար անտիգեն B27 ՊՇՌ

   12000

  • ds DNA Ab

   Հակամարմիններ երկպարույր ԴՆԹ ի նկատմամբ

   6000

  • CIC

   Շրջանառող Իմունային կոմպլեքս

   4500

  • APA IgG

   Հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմիններ

   7500

  • APA IgM

   Հակաֆոսֆոլիպիդային հակամարմիններ

   7500

  • ACL IgG

   Հակակարդիոլիպինային հակամարմիններ

   7500

  • ACL IgM

   Հակակարդիոլիպինային հակամարմիններ

   7500

  • Anti Sperme

   Հակասպերմիալ հակամարմիններ

   7500

  • ANCA

   Հակամարմիններ նեյտրոֆիլների ցիտոպլազմայի նկատմամբ

   7500

  • B2 Glyco IgM

   Beta-2 Գլիկոպրոտեին IgM

   7500

  • B2 Glyco IgG

   Beta-2 Գլիկոպրոտեին IgG

   7500

  • C3 Complement

   C3 կոմպլեմենտ

   5000

  • C4 complement

   C4 կոմպլեմենտ

   5000

  • lg A

   A դասի իմունոգլոբուլիններ

   4000

  • lgM

   M դասի իմունոգլոբուլիններ

   4000

  • lgG

   G դասի իմունոգլոբուլիններ

   4000

  • Total Coagul,

   Ընդանուր կոագուլոգրամմա

   5000

  • PT,%,INR

   Պրոթրոմբինային ժամանակ (ինդեքս և ՄՆՀ/INR)

   1500

  • FG

   Ֆիբրինոգեն

   1500

  • APTT

   Ակտիվ, պարցիալ թրոմբոպլաստային ժամանակ

   1500

  • TT

   Թրոմբինային ժամանակ

   1500

  • AT3

   Հակաթրոմբին lll

   5000

  • D-Dimer

   Դ-Դիմեր

   7000

  • Thrombophilia

   Տրոմբոֆիլիա / Ժառանգական թրոմբոգեն գործոնների 8 մուտացիա/

   25000

  • Homocysteine

   Հոմոցիստեին

   12000

  • LA

   Գայլախտի հակակոագուլյանտ

   7000

  • Protein C

   Պրոտեին C

   5000

  • Protein S

   Պրոտեին S

   5000

  • Free hCG

   Խորիոնային գոնադոտրոպին ազատ

   7500

  • PAPP-A

   Հղիության հետ կապված պլազմային սպիտակուց A

   7500

  • hCG

   Խորիոնային գոնադոտրոպին

   6000

  • Est. free

   Ազատ էստրիոլ

   5500

  • AFP

   Ալֆա-ֆետոպրոտեին

   6000

  • Inhibin A

   Ինհիբին A

   7500

  • HPL

   Պլացենտար լակտոգեն

   7000

  • Anti Sperme

   Հակասպերմիալ հակամարմիններ

   7500

  • CEA

   Օնկոմարկեր CEA/կարցինոէմբրիոնալ հակագեն

   6500

  • CA-72-4

   Քաղցկեղային հակագեն 72-4

   7000

  • CA-19-9

   Գաստրոինթեստինալ ուռուցքային հակագեն

   7000

  • CA-15-3

   Կրծքագեղձի ուռուցքային հակագեն

   7000

  • CA-125

   Օնկոմարկեր 125/ձվարաններ/

   7000

  • He4

   Մարդու Էպիդիդիմիալ սպիտակուց 4

   12000

  • R.O.M.A 1

   R.O.M.A 1

   0

  • PSA Total

   Պրոստատ սպեցիֆիկ հակագեն

   6000

  • PSA Free

   Պրոստատ սպեցիֆիկ հակագեն ազատ

   6000

  • AFP

   Ալֆա-ֆետոպրոտեին

   6000

  • β-hCG

   Խորիոնալ գոնադոտրոպին

   5500

  • β-hCG free

   Խորիոնալ գոնադոտրոպին ազատ

   7500

  • CA242

   Պանկրեատիկ և գաստրոինթեստինալ ուռուցքային հակագեն

   6500

  • PRO-GRP

   PRO-GRP

   9500

  • SCC

   Տափակ բջջային կարցենոմայի հակագեն.

   9500

  • NSE

   Նեյրոսպեցիֆիկ էնոլազա

   9500

  • Cyfra 21-1

   Ցիտոկերատինի լուծվող ֆրագմենտ

   9500

  • PIVKA - II

   PIVKA - II

   25000

  • Calcitonin

   Կալցիտոնին

   10000

  • B2M

   β-2 միկրոգլոբուլին

   7500

  • Allergic profile (20al)

   Շնչառական ալերգեններ (20 ալերգեն)

   30000

  • Allergic profile (20al)

   Սննդային ալերգեններ (20 ալերգեն)

   30000

  • Allergic profile (12al)

   Շնչառական ալերգեններ (12 ալերգեն)

   20000

  • Allergic profile (12al)

   Սննդային ալերգեններ (12 ալերգեն)

   20000

  • lgE

   E դասի իմունոգլոբուլիններ

   4500

  • Anti-Sars Cov2 IgG+IgM

   Կորոնավիրուսային հակամարմիններ IgG+IgM

   8000

  • Anti-Sars-Cov2 S

   Կորոնավիրուսի S սպիտակուցի նկատմամբ հակամարմիններ

   18000

  • IL-6

   Ինտերլեյկին 6

   10000

  • Anti-HEV-IgM

   Հեպատիտ E IgM

   5500

  • Anti-HAV IgM

   Հեպատիտ A IgM

   7000

  • HBsAg/Q/

   Հեպատիտ <<B>> ՀՄ քանակ

   6000

  • HBsAg

   Հեպատիտ <<B>> ՀՄ մակերեսային ՀԾ

   5500

  • Hbe Ab

   Հեպատիտ B հակամարմիններ

   5500

  • Hbe Ag

   Հեպատիտ B հակագեն

   5500

  • HCV Ab

   Հեպատիտ <<C>> ընդհանուր ՀՄ

   5500

  • HSV I IgG

   Հերպես I

   5500

  • HSV 1 IgM

   Հերպես 1

   5500

  • HSV II IgG

   Հերպես II

   5500

  • HSV Avidity

   Հերպեսի ավիդություն IgG

   12000

  • HSV II IGM

   Հերպես II

   5500

  • HSV 1+2 IgM

   Հասարակ Հերպես 1+2 վիրուսի IgM հակամարմիններ

   5500

  • HSV 1+2 IgG

   Հասարակ Հերպես 1+2 վիրուսի IgG հակամարմիններ

   5500

  • CMV IgG

   Ցիտոմեգալովիրուս

   5500

  • CMV Avidity

   Ավիդություն IgG Ցիտոմեգալովիրուս

   12000

  • CMV IgM

   Ցիտոմեգալովիրուս

   5500

  • Anti-Measles IgM

   Կարմրուկի վիրուսի հակամարմիններ IgM

   7000

  • Anti-Measles IgG

   Կարմրուկի վիրուսի հակամարմիններ IgG

   7000

  • CHL IgG

   Խլամիդիա Tr.

   5500

  • CHL IgM

   Խլամիդիա Tr.

   5500

  • Ureapl.Urealit.lgM

   Ուրեապլազմա ուրեալիտիկում IgM

   5500

  • Ureapl.Urealit.lgG

   Ուրեապլազմա ուրեալիտիկում IgG

   5500

  • Ureapl.Parv. lgM

   Ուրեապլազմա պարվում IgM

   5500

  • Ureapl.Parv. lgG

   Ուրեապլազմա պարվում IgG

   5500

  • Ureapl. Spp. lgM

   Ուրեապլազմա Spp IgM

   5500

  • Ureapl. Spp. lgG

   Ուրեապլազմա Spp IgG

   5500

  • M.Hominis IgG

   Միկոպլազմա hominis

   5500

  • Mycop. Genital IgM

   Միկոպլազմա ( Genitalium) IgM

   5500

  • M.Hominis IgM

   Միկոպլազմա hominis

   5500

  • Mycop. Genital IgG

   Միկոպլազմա ( Genitalium) IgG

   5500

  • TOXO IgM

   Տոքսոպլազմոզա

   5500

  • TOXO IgG

   Տոքսոպլազմոզա

   5500

  • TOXO Avidity

   Ավիդություն IgG Տոքսոպլազմա

   12000

  • EBV

   Էբշտեյն-Բարի վիրուս

   5500

  • TBC

   Թոքային և ոչ թոքային տուբերկուլյոզ

   6000

  • Bordetella IgG

   Բորդետելլա

   5500

  • Bordetella IgM

   Բորդետելլա

   5500

  • Rubella IgM

   Կարմրախտ

   5500

  • Rubella IgG

   Կարմրախտ

   5500

  • VZV IgM

   Զոստեր վիրուսի IgM հակամարմիններ

   5500

  • VZV IgG

   Զոստեր վիրուսի IgG հակամարմիններ

   5500

  • Parvovirus B19

   Պարվովիրուս

   7000

  • T.O.R.C.H IgM

   T.O.R.C.H IgM

   20000

  • T.O.R.C.H IgG

   T.O.R.C.H IgG

   20000

  • Trichinella sparilis IgG

   Տրիխինելլա

   10000

  • HIV 1/2 Ag/Ab

   ՄԻԱՎ հակածին և հակամարմիններ(1+2)

   4000

  • BRU IgG

   Բրուցելյոզ IgG (Abortus Melitanis Suis)

   5000

  • BRU IgM

   Բրուցելյոզ IgM (Abortus Melitanis Suis)

   5000

  • BRU

   Բրուցելյոզ (Ռայտ Խեդելսոն)

   5000

  • RPR

   Սիֆիլիս

   3000

  • TPHA

   Սիֆիլիս Treponema Pallidium

   3000

  • RW

   Վիդալի ռեակցիա

   2000

  • N.Meningitidis/H.influenzae /S.Pneumoniae

   Մենինգոկոկ /հեմոֆիլային ցուպիկ /պնևմոկոկ

   18000

  • Human Enterovirus

   Մարդու էնտերովիրուսներ Human coxsackievirus A, Human coxsackievirus B, Human enterovirus (68-71, 73-78, 89-91)

   15000

  • Acute intestinal infections

   Սուր աղիքային ինֆեկցիաներ (Shigella spp., E. coli, Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 Astrovirus)

   15000

  • Staphylococcus spp.

   Staphylococcus spp.

   6000

  • Streptococcus spp.

   Streptococcus spp.

   6000

  • Enterobacter

   Enterobacter

   6000

  • HBV

   Հեպաիտ B որակական

   6000

  • HBV

   Հեպատիտ B քանակական

   55000

  • HCV

   Հեպատիտ C որակական

   10000

  • HCV

   Հեպատիտ C քանակական

   55000

  • HCV

   Հեպատիտ C (գենոտիպ)

   55000

  • HPV

   Պապիլոմավիրուս 16,18.31.33.39.45.52....70

   10000

  • HPV 6,11

   Մարդու պապիլոմավիրուս 6,11 տիպ

   6000

  • HPV

   Պապիլոմավիրուս 16,18

   6000

  • Androflor

   Անդրոֆլոր (անդրոցենոզ)

   25000

  • Femoflor 16

   Ֆեմոֆլոր 16

   25000

  • Femoflor + Aerobes

   Ֆեմոֆլոր + ֆոլորոցենոզ աէրոբներ

   35000

  • T.O.R.C.H PCR

   T.O.R.C.H ՊՇՌ

   25000

  • Trich. v/N.gonorh.

   Տրիխոմոնազ վագինալիս / Գոնորեա նեյսսերիա

   10000

  • UR.parvum / Ur. ureal.

   Ուրեապլազմա պարվում /Ուրեապլազմա ուրեալիտիկում

   10000

  • CHlam. tr/ UR. Spp. / Myc. hominis

   Խլամիդիա /Ուրեոպլազմա /Միկոպլազմա հոմինիս

   15000

  • Candida albic. / glab./ krusei

   Կանդիդաներ ալբիկանս /գլաբրատա /կրուզի

   10000

  • HSV 1+2 /CMV

   Հերպես 1+2 /Ցիտոմեգալովիրուս

   10000

  • HSVi I-II

   Հերպես I-II

   6000

  • Ureapl. Ուրեոպլազմա(Urealiycum)

   Ուրեոպլազմա(Urealiycum)

   6000

  • Ureoplasma spp

   Ուրեոպլազմա

   6000

  • Ureapl. Ուրեոպլազմա(parvum)

   Ուրեոպլազմա(parvum)

   6000

  • M.hominis

   Միկոպլազմա (hominis)

   6000

  • M.genit.

   Միկոպլազմա (genitalium)

   6000

  • Chl. Tr.

   Խլամիդիա

   6000

  • N .Gonorrh.

   Գոնորեա

   6000

  • Trich. v.

   Տրիխոմոնազ

   6000

  • Candida

   Կանդիդոզ

   6000

  • Toxo T.gondii PCR

   Տոքսոպլազմա T.gondii

   6000

  • Gardn. V

   Գարներելա

   6000

  • EBV

   Էբշտեյն-Բարի վիրուս

   6000

  • CMV

   Ցիտոմեգալովիրուս

   6000

  • Mycoplasma pneumoniae

   Միկոպլազմա պնևմանիա

   7000

  • Chlamydophila pneumoniae

   Խլամիդիա պնևմանիա

   7000

  • Bordetella pertussis PCR

   Բորդետելլա ՊՇՌ

   15000

  • VZV PCR

   Զոստեր վիրուս ՊՇՌ

   6000

  • Yersinia PCR

   Յերսինիս enteroc.+pseudo ՊՇՌ /կղանք/

   15000

  • H. pylori PCR

   Հելիկոբակտեր պիլորի ՊՇՌ

   6000

  • Parvovirus B19 PCR

   Պարվովիրուս B19 ՊՇՌ

   7000

  • Mycob. Tub.

   Թոքային և ոչ թոքային տուբերկուլյոզ

   6000

  • Covid 19 PCR

   Covid 19 վիրուսի ՌՆԹ հայտանբերում

   7000

  • O&P

   Կղանքի քննություն ճիճվակրության վերաբերյալ

   3000

  • G. lamblia a/g

   Լամբլիայի անտիգենի որոշում կղանքում

   5000

  • Anti-Lamblia IgM

   Լամբլիայի հակամարմիններ IgM

   5000

  • Anti-Lamblia IgG

   Լամբլիայի հակամարմիններ IgG

   5000

  • Anti-Ascaris IgM

   Ասկարիդի հակամարմիններ IgM

   5000

  • Anti-Ascaris IgG

   Ասկարիդի հակամարմիններ IgG

   5000

  • Anti-Echinoc IgG

   Հակաէխինոկոկային հակամարմիններ IgG

   8000

  • Demodex

   Դեմոդեկոզի վերաբերյալ հետազոտություն

   3000

  • Scabies

   Քոսի վերաբերյալ հետազոտություն

   3000

  • Enterobius

   Հետանցքից քերուկի հետազոտություն

   3000

  • Borellia IgG

   Բորելիա

   5500

  • Borellia IgM

   Բորելիա

   5500

  • Leishmania IgM

   Լեիշմանիա

   5500

  • Leishmania IgG

   Լեիշմանիա

   5500

  • Toxacara canis IgG

   Տոքսոքարա

   10000

  • Taenia solium IgG

   Ցիստիցերկա

   10000

  • Malaria

   Մալարիայի հետազոտություն (հաստ կաթիլ)

   2000

  • 4 օր

   Մեզի մանրէաբանական հետազոտություն

   6500

  • 4 օր

   Կղանքի մանրէաբանական հետազոտություն

   6500

  • 4 օր

   Միզասեռական արտազատուկ (ար., իգ)

   6500

  • 4 ՕՐ

   Էակուլյատի(սպերմայի) մանրէաբանական հետազոտություն

   6500

  • 4 օր

   Խորխ մանրէաբանական հետազոտություն

   6500

  • 4 օր

   Մանրէաբանական հետազոտություն արտազատուկի(քիթ, կոկորդ, ականջ, աչք, լինդ, լեզու, թարախ, վերքային մակերես)

   6500

  • 7 օր

   Արյան ստերիլություն

   15000

  • 4 օր

   Կրծքի կաթ

   6500

  • 7 օր

   Դիզբակտերիոզ

   6500

  • 4 օր

   Կղանքի մանր.հետ. Clostridium dificile

   4000

  • Mycoplasma/Ureaplasma քանակական հայտաբերում+զգայունություն

   Mycoplasma/Ureaplasma քանակական հայտաբերում+զգայունություն

   15000

  • Bac puncture

   Պունկցիոն կենսանյութի մանրէաբանական հետազոտություն

   6500

  • FOB

   Կղանքի քննություն թաքնված արյան վերաբերյալ

   3000

  • FOB+Transf

   Թաքնված արյուն + տրանսֆերին

   5000

  • Calprotectin

   Կալպրոտեկտին քանակական

   10000

  • Lactoferrin

   Լակտոֆերին

   10000

  • FOB+Tf+Calp+Lactof

   Թաքնված արյուն + Տրանսֆ.+Կալպրոտեկ.+Լակտոֆեր.

   15000

  • Anti-H. pylory Ab IgM

   Հելիկոբակտեր պիլորիի IgM հակամարմիններ

   4000

  • Anti-H. pylory Ab IgG

   Հելիկոբակտեր պիլորիի IgG հակամարմիններ

   4000

  • H. pylori a/g

   Հելիկոբակտեր պիլորի անտիգենի որոշում կղանքում

   6000

  • Yersinia PCR

   Յերսինիս enteroc.+pseudo ՊՇՌ

   15000

  • Yersinia Enteroc. 0:3+0:9 a/g

   Յերսինիա Էնտերոկոլիտիկա անտիգենի որոշում կղանքում

   6000

  • Anti-Y.enteroc+pseudo IgM

   Յերսինիա enteroc.+pseudo. IgM հակամարմիններ

   6000

  • Anti-Y. enteroc+pseudo IgG

   Յերսինիա enteroc.+pseudo. IgG հակամարմիններ

   6000

  • Escherichia coli O157:H7

   Escherichia coli O157:H7 անտիգենի որոշում կղանքում

   6000

  • Criptosporidium parvum a/g

   Կրիպտոսպորիդիում parvum անտիգենի որոշում կղանքում

   6000

  • Entamoeba histolytica

   Էնտամոեբա histolytica անտիգենի որոշում կղանքում

   9000

  • Norovirus a/g

   Նորովիրուս անտիգենի որոշում կղանքում

   10000

  • Astrovirus a/g

   Աստրովիրուսի անտիգենի որոշում կղանքում

   9000

  • Rotavirus a/g

   Ռոտավիրուսի անտիգենի որոշում կղանքում

   6000

  • Rotavirus/Adenovirus

   Ռոտավիրուս/Ադենովիրուս անտիգենի որոշում կղանքում

   8000

  • Listeria a/g

   Լիսթերիա անտիգենի որոշում կղանքում

   6000

  • Campylobacter spp.

   Կամպիլոբակտեր անտիգենի որոշում կղանքում

   6000

  • Clostridium difficile toxin A+B

   Կլոստրիդիում difficile toxin A+B անտիգենի որոշում կղանքում

   10000

  • Enterovirus a/g

   Էնտերովիրուսի անտիգենի որոշում կղանքում

   6000

  • Cryptosporidium/Entamoeba/Lamblia

   Կրիպտոսպորիդիում/Էնտամեոբա/Լամբլիա

   15000

  • Shigella a/g

   Շիգելլայի անտիգենի որոշում կղանքում

   6000

  • Salmonella a/g

   Սալմոնելլայի անտիգենի որոշում կղանքում

   6000

  • Anti-t TG IgA

   Գլյուտեն անտանելիության թեստ

   7500

  • Anti-EMA

   Էնդոմեզիումի հակամարմիններ

   7500

  • Stool Elastase

   Պանկրեատիկ Էլաստազա

   15000

  • LCT (MCM6)

   Լակտոզ անտանելիության թեստ

   7000

  • RSV

   Շնչառական սինցիտիալ վիրուս

   5500

  • HAdVs

   Շնչառական ադենովիրուս

   5500

  • RSV/HAdVs

   Շնչառական սինցիտիալ վիրուս և ադենովիրուս

   9000

  • Strepto-test

   A խմբի ստրեպտոկոկերի հ/գ որոշում

   4500

  • Influenza A+B

   Գրիպ A+B

   7000

  • Covid 19 a/g

   Covid 19 a/g -ի որոշում

   7000

  • Covid19+Influenza A+B antigen

   Covid19+Influenza A+B antigen

   12000

  • Inf. A+B / Covid ag /RSV /HAdVs/ M.pneu.

   Գրիպ A+B, Քովիդ a/g, Շնչառական սինցիտիալ վիրուս, Ադենովիրուս, Մենինգիալ պնևմակոկ

   20000