Facebook
LinkedIn
phone
email

Լաբորատոր ախտորոշում

service

«Բլադ  Սելս» լաբորատոր ախտորոշման ծառայությունը բարձրակարգ, բազմապրոֆիլ լաբորատորիաների ցանց  է: Աշխատակազմի բարձր պրոֆեսիոնալիզմի և առաջատար լաբորատոր տեխնոլոգիաներով հագեցվածության շնորհիվ, լաբորատորիան սահմանել է որակի բարձր նշաձող, ձեռք է բերել բազմաթիվ հաճախորդների և գործընկեր կազմակերպությունների անսասան վստահությունը:

Բլադ  Սելսն   ունի  հետևյալ  լաբորատոր  կառուցվածքը՝

  • Կլինիկական  լաբորատորիա

  • Կենսաքիմիական  լաբորատորիա

  • Իմունաբանական  լաբորատորիա

  • Շճաբանական  լաբորատորիա

  • Բջջաբանական  լաբորատորիա

  • Մանրէաբանական  լաբորատորիա

  • Գենետիկական  լաբորատորիա

Բլադ  Սելս լաբորատորիաներում   աշխատանքը  կազմակերպվում  է  առաջատար  ծրագրային  ապահովման  և  ժամանակակից  տեխնիկական  լուծումների  հիման  վրա՝  ի  նպաստ  հաճախորդների  հարմարավետության  և  պատասխանների  ճշգրտության  բարձր  աստիճանի  ապահովման: