Որակի քաղաքականություն

Որակի նշաձող

Շնորհիվ անձնակազմի բարձր պատրաստվածության և լավագույն սարքավորումներով ապահովվածության՝ «Բլադ Սելս»-ը սահմանել է որակի բարձր նշաձող լաբորատոր ծառայությունների ոլորտում: Որպես ախտորոշիչ բժշկական կազմակերպություն՝ մեզ համար շատ կարևոր է լինել պահանջված և վստահելի: «Բլադ Սելս»-ը կարողանում է ապահովել բարձր որակ հետևյալ գործոնների շնորհիվ՝

 • Բլադ Սելսում ներդրված է որակի կառավարման համակարգ ISO 9001:2015 ստանդարտի պահանջներին համապատասխան,
 • Որակի արտաքին գնահատման համակարգ ESfEQA (European Society For External Quality Assessment) Համագործակցությամբ,
 • Մեզ համար շատ կարևոր է թիմային աշխատանքը,
 • Մեր անձնակազմը պրոֆեսիոնալ է և անընդհատ թարմացնում է իր գիտելիքները,
 • Մենք օպտիմալացնում և ավտոմատացնում ենք մեր աշխատանքը,
 • Մենք անընդհատ ձեռք ենք բերում նորագույն տեխնիկա աշխարհում հայտնի լավագույն բրենդներից,
 • Մենք ունենք հուսալի գործընկերներ և մատակարարներ:

Որակի կառավարում, վերահսկողություն

«Բլադ Սելս»-ում որակի վերահսկողությունը իրականացվում է աշխատանքային բոլոր պրոցեսներում:

Նախաանալիտիկ փուլ

 • Պացիենտների ճիշտ նախապատրաստում, 
 • Գրանցման և նմուշառման պրոցեսի վերահսկողություն,
 • Տեղափոխման և պահպանման պայմանների ճիշտ ապահովում:

Անալիտիկ փուլ

 • Անալիզի պրոցեսի վերահսկողություն՝ որակի կառավարման համակարգի պահանջներին համապատասխան: 

Պոստանալիտիկ փուլ

 • Հետազոտությունների արդյունքների վավերացում և հաստատում մասնագետների  կողմից, 
 • Տվյալների առաքում / հանձնում պացիենտին, կամ բուժող բժշկին: