Անալիզներ եվ Գներ

Որոնել ըստ խմբերի
ՊՇՌ (PCR)
HBV Հեպատիտ B որակական 6000AMD ավելին
HBV Հեպատիտ B քանակական 55000AMD ավելին
HCV Հեպատիտ C որակական 10000AMD ավելին
HCV Հեպատիտ C քանակական 55000AMD ավելին
HCV Հեպատիտ C գենոտիպ 55000AMD ավելին
Gilbert syndrome Ժիլբերի սինդրոմ 15000AMD ավելին
HIV 1/2 Մարդու իմունային անբավարարության վիրուս 1/2 8000AMD ավելին
HBV/HCV/HIV1/HIV2 Հեպատիտ B, Հեպատիտ C, ՄԻԱՎ 1, ՄԻԱՎ2 16000AMD ավելին
N. meningitidis/H. influenzae/S. pneumoniae Մենինգոկոկ/Հեմոֆիլային ցուպիկ/ պնևմոկոկ 18000AMD ավելին
Acute intestinal infections Սուր աղիքային ինֆեկցիաներ (E.I.E.coli, Shigella spp, Salmonella spp, Adenovirus F, Norovirus G2, Rotavirus A, Campylobacter spp, Astrovirus) 15000AMD ավելին
Escherichiosis Էշերիխիոզների տարբերակիչ ախտորոշում (EPEC, ETEC, EIEC, EHEC, EAgEC) 15000AMD ավելին
Human Enterovirus Մարդու Էնտերովիրուսներ (Human coxsackievirus A, Human coxsackievirus B, Human echovirus, Human poliovirus, Human enterovirus 68-71, 73-78, 89-91) 15000AMD ավելին
Enterobacteriaceae Էնտերոբակտերիաներ 6000AMD ավելին
Streptococcus spp. Ստրեպտոկոկեր 6000AMD ավելին
Staphylococcus spp. Ստաֆիլոկոկեր 6000AMD ավելին
Androflor Անդրոֆլոր (Անդրոցենոզ) 25000AMD ավելին
Femoflor Ֆեմոֆլոր 25000AMD ավելին
Femoflor+aerobes Ֆլորոցենոզ (ֆեմոֆլոր+աէրոբներ) 35000AMD ավելին
T.O.R.C.H Տոքսոպլազմա գոնդի/ռուբելլա վիրուս/ ցիտոմեգալովիրուս/ հասարակ հերպես վիրուս 25000AMD ավելին
Trichomonas vaginalis/Neisseria gonorrhoeae Տրիխոմոնաս վագինալիս / նեյսսերիա գոնորեա 10000AMD ավելին
Ureaplasma Parvum /urealyticum Ուրեապլազմա պարվում / ուրեալիտիկում 10000AMD ավելին
Chlamydia tr. / Ureaplasma spp. / Mycoplasma hominis Խլամիդիա տրախոմատիս/ ուրեապլազմա/ միկոպլազմա հոմինիս 15000AMD ավելին
Candida albicans /glabrata / krusei Կանդիդաներ ալբիկանս/ գլաբրատա/ կրուզի PCR 10000AMD ավելին
HSV 1+2/ CMV Հասարակ հերպես վիրուս 1+2 / ցիտոմեգալովիրուս 10000AMD ավելին
HSV Հասարակ հերպես վիրուս 1+2 6000AMD ավելին
Ureaplasma spp. ՈՒրեապլազմա 6000AMD ավելին
Ureaplasma parvum ՈՒրեապլազմա պարվում 6000AMD ավելին
Ureaplasma urealyticum Ուրեապլազմա ուրեալիտիկում 6000AMD ավելին
Mycoplasma hominis Միկոպլազմա հոմինիս 6000AMD ավելին
Mycoplasma genitalium Միկոպլազմա գենիտալիում 6000AMD ավելին
Chlamydia trachomatis Խլամիդիա տրախոմատիս 6000AMD ավելին
Neisseria gonorrhoeae Նեյսսերիա գոնորեա 6000AMD ավելին
Trichomonas vaginalis Տրիխոմոնաս վագինալիս 6000AMD ավելին
Toxoplasma gondii Տոքսոպլազմա գոնդի 6000AMD ավելին
Gardnerella vaginalis Գարդներելլա վագինալիս 6000AMD ավելին
EBV Էբշտեյն-Բարի վիրուս որակական 6000AMD ավելին
EBV Էբշտեյն-Բարի վիրուս քանակական 10000AMD ավելին
CMV Ցիտոմեգալովիրուս ՊՇՌ 6000AMD ավելին
Mycoplasma pneumoniae Միկոպլազմա պնևմոնիա 7000AMD ավելին
Chlamydophila pneumoniae Խլամիդոֆիլա պնևմոնիա 7000AMD ավելին
Bordetella Բորդետելլա 15000AMD ավելին
VZV Զոստեր վիրուս 6000AMD ավելին
Yersinia enterocolitica+ pseudotuberculosis Յերսինիա էնտերոկոլիտիկա+պսևդոտուբերկուլյոզիս և վիրուլենտության ֆակտորներ 15000AMD ավելին
Helicobacter pylori Հելիկոբակտեր պիլորի 6000AMD ավելին
Parvovirus B19 Պարվովիրուս B19 7000AMD ավելին
Mycobacterium tuberculosis complex Թոքային և ոչ թոքային տուբերկուլյոզ 6000AMD ավելին
Atopobium vaginae Ատոպոբիում 6000AMD ավելին
Covid 19 PCR Covid 19 վիրուսի ՌՆԹ-ի հայտնաբերում 7000AMD ավելին
ԹՐՈՄԲՈԳՈՅԱՑՄԱՆ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
Fll gene Պրոթրոմբին (արյան մակարդելիության ֆակտոր II ) 6000AMD ավելին
FV Leiden Լեյդենի մուտացիա (արյան մակարդելիության ֆակտոր V) 6000AMD ավելին
PAI-1 Սերպին-1 (պլազմինոգենի ակտիվատորի ինհիբիտոր) 6000AMD ավելին
ITGB3 Ինտեգրին բետա-3 (ֆիբրինոգենի թրոմբոցիտար ռեցեպտոր՝ թրոմբոցիտար գլիկոպրոտեին GPIIIa) 6000AMD ավելին
FGB Ֆիբրինոգեն բետա (արյան մակարդելիության ֆակտոր I) 6000AMD ավելին
F13A1 Արյան մակարդելիության ֆակտոր XIII 6000AMD ավելին
FVII Արյան մակարդելիության ֆակտոր VII 6000AMD ավելին
ITGA2 Ինտեգրին ալֆա-2 (կոլագենի թրոմբոցիտար ռեցեպտոր) 6000AMD ավելին
ՖՈԼԱԹԹՎԻ ՄԵՏԱԲՈԼԻԶՄ
A2756G-MTR Մեթիոնինսինթազա 6000AMD ավելին
C677T-MTHFR Մեթիլենտետրահիդրոֆոլատ ռեդուկտազա 6000AMD ավելին
A1298C-MTHFR Մեթիլենտետրահիդրոֆոլատ ռեդուկտազա 6000AMD ավելին
A66G-MTRR Մեթիոնինսինթազա ռեդուկտազա 6000AMD ավելին
ԲՋՋԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
PAP-test (LBC) Հեղուկային բջջաբանություն (Liquid Based Citology) 12000AMD ավելին
PAPsmear Արգանդի պարանոցի բջջաբանական հետազոտություն 5000AMD ավելին
Puncture Cytology Պունկցիոն կենսանյութի բջջաբանական հետազոտություն 6000AMD ավելին
ԴՆԹ-ՀՈՍՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ (DNA-FLOW TECHNOLOGY)
Sepsis Flow Chip Kit Սեպսիս առաջացնող հարուցիչների հայտնաբերում/տարբերակում 30000AMD ավելին
Respiratory Flow Chip Kit Շնչառական ինֆեկցիաների 19 վիրուսային և 3 բակտերիալ հարուցիչների միաժամանակյա հայտնաբերում և տարբերակում 30000AMD ավելին
ՄԱՐԴՈՒ ՊԱՊԻԼՈՄԱՎԻՐՈՒՍՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄ
HPV Direct Flow Chip Kit (DNA-Flow Technology) Մարդու բարձր և ցածր քաղցկեղածին ռիսկի պապիլոմավիրուսների հայտնաբերում և գենոտիպավորում 30000AMD ավելին
HPV complex (PCR) Մարդու պապիլոմավիրուսներ 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 10000AMD ավելին
HPV 6/11 (PCR) Մարդու պապիլոմավիրուս 6,11 6000AMD ավելին
HPV 16/18 (PCR) Մարդու պապիլոմավիրուս 16,18 6000AMD ավելին
ԱՂԵՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԹԵՍՏԵՐ
FOB Կղանքի քննություն թաքնված արյան վերաբերյալ 3000AMD ավելին
FOB+Transf Թաքնված արյուն+տրանսֆերրին 5000AMD ավելին
Calprotectin Կալպրոտեկտին քանակական 10000AMD ավելին
Lactoferrin Լակտոֆերին 10000AMD ավելին
FOB+Tf+Calp.+Lactof Թաքնված արյուն+տրանսֆերրին+Կալպրոտեկտին+Լակտոֆերին 15000AMD ավելին
Helicobacter pylori IgG Հելիկոբակտեր պիլորի IgG հակամարմիններ 4000AMD ավելին
Helicobacter pylori IgM Հելիկոբակտեր պիլորի IgM հակամարմիններ 4000AMD ավելին
Helicobacter pylori IgM/IgG Հելիկոբակտեր պիլորի IgM/IgG հակամարմիններ 4000AMD ավելին
Helicobacter pylori a/g Հելիկոբակտեր պիլորիի A/g որոշում 6000AMD ավելին
Yersinia enterocolitica+ pseudotuberculosis PCR Յերսինիա էնտերոկոլիտիկա+պսևդոտուբերկուլյոզիս և վիրուլենտության ֆակտորներ 15000AMD ավելին
Yersinia enterocolitica 0:3+0:9 a/g Յերսինիա էնտեր. 0:3+0:9 A/g որոշում կղանքում 6000AMD ավելին
Yersinia enteroc.+ pseudo. IgG Յերսինիա enterocolitica+ pseudotuberculosis IgG հակամարմիններ 6000AMD ավելին
Yersinia enteroc.+ pseudo. IgM Յերսինիա enterocolitica+ pseudotuberculosis IgM հակամարմիններ 6000AMD ավելին
E. coliO157:H7 Escherichia coli O157:H7 6000AMD ավելին
Cryptosporidium parvum Կրիպտոսպորիդիում 6000AMD ավելին
Entameoba histolytica Ամեոբիազ (կղանք) 9000AMD ավելին
Norovirus Նորովիրուս 10000AMD ավելին
Astrovirus Աստրովիրուս 9000AMD ավելին
Rotavirus/Adenovirus Ռոտավիրուս / Ադենովիրուս 8000AMD ավելին
Rotavirus Ռոտավիրուս 6000AMD ավելին
Listeria Լիսթերիա 6000AMD ավելին
Campylobacter Կամպիլոբակտեր 6000AMD ավելին
Clostridium difficile toxin A+B Կլոստրիդիում difficile toxin A+B 10000AMD ավելին
Enterovirus a/g Էնտերովիրուս A/g որոշում 6000AMD ավելին
Cryptosporidium/ Entameoba/Lamblia Կրիպտոսպորիդիում, Ամեոբիազ, Լամբլիա 15000AMD ավելին
Shigella spp. Շիգելա 6000AMD ավելին
Salmonella a/g Սալմոնելա A/G 6000AMD ավելին
Anti-t TG IgA Գլյուտեն անտանելիության թեստ IgA 7500AMD ավելին
Anti-EMA IgA Էնդոմիզիումի հակամարմիններ IgA 7500AMD ավելին
Anti-EMA IgG Էնդոմիզիումի հակամարմիններ IgG 7500AMD ավելին
Pancreatic Elastase-1 Պանկրեատիկ էլաստազա 15000AMD ավելին
LCT (MCM6) Լակտոզ անտանելիության թեստ ՊՇՌ 7000AMD ավելին
ՔԻԹ ԸՄՊԱՆԱՅԻՆ ԻՆՖԵԿՑԻԱՆԵՐԻ ԱՐԱԳ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄ
RSV Շնչառական սիցիտիտիալ վիրուս 5500AMD ավելին
HAdVs Շնչառական ադենովիրուս 5500AMD ավելին
RSV/HAdVs Շնչառական սիցիտիալ վիրուս և ադենովիրուս 9000AMD ավելին
Strepto-test A խմբի ստրեպտոկոկերի հ/գ որոշում 4500AMD ավելին
Influenza A+B Գրիպ A+B 7000AMD ավելին
Covid 19 A/G Կորոնավիրուսի հակագենի որոշում 7000AMD ավելին
Inf. A+B, Covid a/g, RSV, HAdVs M.pneu. Գրիպ A+B, Քովիդ a/g, Շնչառական սինցիտիալ վիրուս, Ադենովիրուս, Մենինգիալ պնևմակոկ 20000AMD ավելին
ԻՆՖԵԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄ
HAV IgM Հեպատիտ A հակամարմիններ 7000AMD ավելին
HBcAb Հեպատիտ B Core հակամարմիններ 6000AMD ավելին
HBsAg Հեպատիտ B հակամարմնի մակերեսային hծ 5500AMD ավելին
Hbe Ab Հեպատիտ Բ Հակամարմիններ 5500AMD ավելին
HCV Ab Հեպատիտ C ընդհանուր հակամարմիններ 5500AMD ավելին
Hbe Ag Հեպատիտ Բ Հակագեն 5500AMD ավելին
Anti-HBs Հեպատիտ B հետպատվաստումային հակամարմիններ 6000AMD ավելին
Anti-HEV IgG Հեպատիտ E հակամարմիններ 5500AMD ավելին
Anti-SARS-CoV2 IgM+IgG Կորոնավիրուսի հակամարմիններ 8000AMD ավելին
Anti-SARS-CoV2 S Կորոնավիրուսի հակամարմիններ S պրոտեինի նկատմամբ 18000AMD ավելին
IL-6 Ինտերլեյկին 6 10000AMD ավելին
HSV 1 lgM Հերպես 1 IgM 5500AMD ավելին
HSV 1 lgG Հերպես 1 IgG 5500AMD ավելին
HSV 2 lgM Հերպես 2 IgM 5500AMD ավելին
HSV 2 lgG Հերպես 2 IgG 5500AMD ավելին
HSV 1+2 IgM Հասարակ Հերպես 1+2 վիրուսի IgM հակամարմիններ 5500AMD ավելին
HSV 1+2 IgG Հասարակ Հերպես 1+2 վիրուսի IgG հակամարմիններ 5500AMD ավելին
HSV Avidity Հերպեսի ավիդություն 12000AMD ավելին
CMV lgM Ցիտոմեգալովիրուս IgM 5500AMD ավելին
CMV lgG Ցիտոմեգալովիրուս IgG 5500AMD ավելին
CMV Avidity Ցիտոմեգալովիրուսի ավիդություն IgG 12000AMD ավելին
Chlamydia trachomatis IgA Խլամիդիա տրախոմատիս IgA 5500AMD ավելին
Chlamydia trachomatis lgM Խլամիդիա տրախոմատիս IgM 5500AMD ավելին
Chlamydia trachomatislgG Խլամիդիա տրախոմատիս IgG 5500AMD ավելին
Ureaplasma urealyticum lgM Ուրեապլազմա ուրեալիտիկում IgM 5500AMD ավելին
Ureaplasma urealyticum lgG Ուրեապլազմա ուրեալիտիկում IgG 5500AMD ավելին
Ureaplasma parvum lgM Ուրեապլազմա պարվում IgM 5500AMD ավելին
Ureaplasma parvum lgG Ուրեապլազմա պարվում IgG 5500AMD ավելին
Ureaplasma Spp. lgM Ուրեապլազմա Spp IgM 5500AMD ավելին
Ureaplasma Spp. lgG Ուրեապլազմա Spp IgG 5500AMD ավելին
Mycop.hominis IgM Միկոպլազմա հոմինիս IgM 5500AMD ավելին
Mycop.hominis IgG Միկոպլազմա հոմինիս IgG 5500AMD ավելին
Mycoplasma genitalium IgM Միկոպլազմա գենիտալիում IgM 5500AMD ավելին
Mycoplasma genitalium IgG Միկոպլազմա գենիտալիում IgG 5500AMD ավելին
Toxoplasma gondii lgM Տոքսոպլազմա գոնդի IgM 5500AMD ավելին
Toxoplasma gondii lgG Տոքսոպլազմա գոնդի IgG 5500AMD ավելին
TOXO Avidity Տոքսոպլազմայի ավիդություն IgG 12000AMD ավելին
EBV IgM Էբշտեին-Բարի վիրուս IgM 5500AMD ավելին
EBV IgG Էբշտեին-Բարի վիրուս IgG 5500AMD ավելին
TBC IgM Թոքային և ոչ թոքային տուբերկուլյոզ 6000AMD ավելին
TBC IgG Թոքային և ոչ թոքային տուբերկուլյոզ 6000AMD ավելին
Bordetella IgM Բորդետելլա IgM 5500AMD ավելին
Bordetella IgG Բորդետելլա IgG 5500AMD ավելին
Rubella IgM Կարմրախտ IgM 5500AMD ավելին
Rubella IgG Կարմրախտ IgG 5500AMD ավելին
VZV IgM Վարիցելլա Զոստեր վիրուս IgM 5500AMD ավելին
VZV IgG Վարիցելլա Զոստեր վիրուս IgG 5500AMD ավելին
Parvovirus B19 IgM Պարվովիրուս B19 IgM 7000AMD ավելին
Parvovirus B19 IgG Պարվովիրուս B19 IgG 7000AMD ավելին
T.O.R.C.H IgM Տոքսոպլազմա գոնդի/ռուբելլա վիրուս/ ցիտոմեգալովիրուս/ հասարակ հերպես վիրուս IgM 20000AMD ավելին
T.O.R.C.H IgG Տոքսոպլազմա գոնդի/ռուբելլա վիրուս/ ցիտոմեգալովիրուս/ հասարակ հերպես վիրուս IgG 20000AMD ավելին
Trichinella spiralis IgG Տրիխինելլա IgG 10000AMD ավելին
HIV 1/2 Ag /Ab ՄԻԱՎ հակածին և հակամարմիններ 1+2 4000AMD ավելին
BRU IgM Բրուցելյոզ IgM (melitensis, abortus, suis) 5000AMD ավելին
BRU IgG Բրուցելյոզ IgG (melitensis, abortus, suis) 5000AMD ավելին
BRU Բրուցելյոզ (Ռայդ Խեդելսոն) քանակական 5000AMD ավելին
RPR Սիֆիլիս 3000AMD ավելին
RW Վիդալի ռեակցիա 3000AMD ավելին
TPHA Գունատ տրեպոնեմայի հակամարմինների որոշում պասիվ հեմագլյուտինացիայի ռեակցիայով 3000AMD ավելին
Anti-Measles IgG Կարմրուկի վիրուսի հակամարմիններ 7000AMD ավելին
Anti-Measles IgM Կարմրուկի վիրուսի հակամարմիններ 7000AMD ավելին
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Urine culture Մեզի մանրէաբանական հետազոտություն 7000AMD ավելին
Faecal culture Կղանքի մանրէաբանական հետազոտություն 7000AMD ավելին
Urethral culture Միզասեռական արտազատուկ 7000AMD ավելին
Semen culture Էակուլյատի (սպերմայի) մանրէաբանական հետազոտություն 7000AMD ավելին
Sputum culture Խորխի մանրէաբանական հետազոտություն 7000AMD ավելին
Ear culture Ականջից մանրէաբանական հետազոտություն 7000AMD ավելին
Gum culture Լնդից մանրէաբանական հետազոտություն 7000AMD ավելին
Nose culture Քթից մանրէաբանական հետազոտություն 7000AMD ավելին
Tongue culture Լեզվից մանրէաբանական հետազոտություն 7000AMD ավելին
Eye culture Աչքից մանրէաբանական հետազոտություն 7000AMD ավելին
Wound culture Վերքային մակերեսի մանրէաբանական հետազոտություն 7000AMD ավելին
CSF culture Ողնուղեղային հեղուկի մանրէաբանական հետազոտություն 7000AMD ավելին
Throat culture Կոկորդի մանրէաբանական հետազոտություն 7000AMD ավելին
Blood culture Արյան ստերիլություն 15000AMD ավելին
Breast milk culture Կրծքի կաթի մանրէաբանական հետազոտություն 7000AMD ավելին
Dysbacteriosis Դիզբակտերիոզ 7000AMD ավելին
Mycopl./Ureapl. Mycopl./Ureapl. քանակական հայտնաբերում և դեղազգայնություն 15000AMD ավելին
Puncture fluids culture Պունկտատի մանրէաբանական հետազոտություն 7000AMD ավելին
Tissue culture Հյուսվածքի մանրէաբանական հետազոտություն 18000AMD ավելին
Urine culture Մեզի մանրէաբանական հետազոտություն (Vitek) 25000AMD ավելին
Faecal culture Կղանքի մանրէաբանական հետազոտություն (Vitek) 25000AMD ավելին
ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՎՏՈՄԱՏ ՎԵՐԼՈՒԾԻՉՈՎ, ԵՆԹԱՏԵՍԱԿԻ ՀՍՏԱԿ ԻԴԵՆՏԻՖԻԿԱՑԻԱՅՈՎ ԵՎ ԴԵՂԱԶԳԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՄԱԼ ԻՆՀԻԲԻՆԱՑՆՈՂ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՅԻ ՈՐՈՇՄԱՄԱԲ
Urethral culture Միզասեռական արտազատուկի մանրէաբանական հետազոտություն (Vitek) 25000AMD ավելին
Semen culture Էակուլյատի (սպերմայի) մանրէաբանական հետազոտություն (Vitek) 25000AMD ավելին
Sputum culture Խորխի մանրէաբանական հետազոտություն (Vitek) 25000AMD ավելին
Ear culture Ականջից մանրէաբանական հետազոտություն (Vitek) 25000AMD ավելին
Gum culture Լնդից մանրէաբանական հետազոտություն (Vitek) 25000AMD ավելին
Nose culture Քթից մանրէաբանական հետազոտություն (Vitek) 25000AMD ավելին
Tongue culture Լեզվից մանրէաբանական հետազոտություն (Vitek) 25000AMD ավելին
Eye culture Աչքից մանրէաբանական հետազոտություն (Vitek) 25000AMD ավելին
Wound culture Վերքային մակերեսի մանրէաբանական հետազոտություն (Vitek) 25000AMD ավելին
CSF culture Ողնուղեղային հեղուկի մանրէաբանական հետազոտություն (Vitek) 25000AMD ավելին
Throat culture Կոկորդի մանրէաբանական հետազոտություն (Vitek) 25000AMD ավելին
Blood culture Արյան ստերիլություն (Vitek) 25000AMD ավելին
Breast milk culture Կրծքի կաթի մանրէաբանական հետազոտություն (Vitek) 25000AMD ավելին
Puncture fluids culture Պունկցիոն կենսանյութի մանրէաբանական հետազոտություն (Vitek) 25000AMD ավելին
Tissue culture Հյուսվածքի մանրէաբանական քննություն (Vitek) 25000AMD ավելին
ՄԱԿԱԲՈՒՅԾՆԵՐԻ ԵՎ ՀԵԼՄԻՆՏՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄ
Parasite Exam Հելմինտների հայտնաբերում կղանքում 3000AMD ավելին
Giardia (Lamblia) Լյամբլիայի A/g որոշում կղանքում 5000AMD ավելին
Anti-Lamblia IgG Լամբլիայի հակամարմիններ IgG 5000AMD ավելին
Anti-Lamblia IgM Լամբլիայի հակամարմիններ IgM 5000AMD ավելին
Anti-Ascaris IgG Ասկարիդի հակամարմիններ IgG 5000AMD ավելին
Anti-Ascaris IgM Ասկարիդի հակամարմիններ IgM 5000AMD ավելին
Anti- Echinococus Էխինոկոկի հակամարմիններ IgG 8000AMD ավելին
Demodex Դեմոդեկոզի հետազոտություն 3000AMD ավելին
Scabies Քոսի հետազոտություն 3000AMD ավելին
Enterobius Հետանցքից քերուկի հետազոտություն (Էնտերոբիոզ) 3000AMD ավելին
Borrelia IgG Բորելիա IgG 5500AMD ավելին
Borrelia IgM Բորելիա IgM 5500AMD ավելին
Leishmania IgG Լեիշմանիա IgG 5500AMD ավելին
Leishmania IgM Լեիշմանիա IgM 5500AMD ավելին
Toxocara canis IgG Տոքսոքարա IgG 10000AMD ավելին
Taenia solium IgG Ցիստիցերկա IgG 10000AMD ավելին
Malaria Մալարիայի հետազոտություն (հաստ կաթիլ) 2000AMD ավելին
ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ
TSH (ТТГ)
3G-Ultra
Թիրեոտրոպ հորմոն 5000AMD ավելին
Total T3 Տրիյոդթիրոնին ընդհանուր 5000AMD ավելին
Total T4 Թիրօքսին ընդհանուր 5000AMD ավելին
T3 free Տրիյոդթիրոնին ազատ 5000AMD ավելին
T4 free Թիրօքսին ազատ 5000AMD ավելին
TG Թիրեոգլոբուլին 8000AMD ավելին
Anti-TG Թիրեոգլոբուլինի հակամարմիններ 6000AMD ավելին
Anti-TPO Թիրեոպերօքսիդազայի հակամարմիններ 6000AMD ավելին
Anti-RTSH TSH ռեցեպտորների հակամարմիններ 10000AMD ավելին
PTH Պարաթիրեոիդ հորմոն 8000AMD ավելին
PRL Պրոլակտին 5500AMD ավելին
CORT Կորտիզոլ 6500AMD ավելին
U-CORT Կորտիզոլ մեզում 6500AMD ավելին
TST Տեստոստերոն 5500AMD ավելին
TST free Տեստոստերոն ազատ 6500AMD ավելին
PROG Պրոգեստերոն 5500AMD ավելին
17-OH PROG 17-OH Պրոգեստերոն 5500AMD ավելին
LH Լյուտեինիզացնող հորմոն 5500AMD ավելին
FSH Ֆոլիկուլոխթանիչ հորմոն 5500AMD ավելին
DHEA-S Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ 5500AMD ավելին
DHEA Դեհիդրոէպիանդրոստերոն 5500AMD ավելին
E2 Էստրադիոլ 5500AMD ավելին
ACTH Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն 5500AMD ավելին
AMH Հակամյուլլերյան հորմոն 10000AMD ավելին
OST Օստեոկալցին 8000AMD ավելին
Calcitonin Կալցիտոնին 10000AMD ավելին
Procalcitonin Պրոկալցիտոնին 14000AMD ավելին
STH Սոմատոտրոպին 8000AMD ավելին
SHBG Սեռական հորմոն կապող գլոբուլին 5500AMD ավելին
ANST Անդրոստենդիոն 6000AMD ավելին
ALD Ալդոստերոն 6000AMD ավելին
Renin Ռենին 12000AMD ավելին
ՍԿՐԻՆԻՆԳԱՅԻՆ ԹԵՍՏԵՐ
HCG free Խորիոնիկ գոնադոտրոպին ազատ 7500AMD ավելին
PAPP-A Հղիության պլազմային սպիտակուց A 7500AMD ավելին
HCG (screen) Խորիոնիկ գոնադոտրոպին(screen) 6000AMD ավելին
Est. free Ազատ էստրիոլ 5500AMD ավելին
AFP (screen) Ալֆա-ֆետոպրոտեին (screen) 6000AMD ավելին
Inhibin A Ինհիբին A (screen) 7500AMD ավելին
HPL Ընկերքային լակտոգեն 7000AMD ավելին
Antisperm Ab Հակասպերմային հակամարմիններ 7500AMD ավելին
ՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ՄԱՐԿԵՐՆԵՐ
CEA Կարցինոէմբրիոնալ հակագեն 6500AMD ավելին
CA-72-4 Քաղցկեղի հակագեն / ձվարաններ, ստամոքս/ 7000AMD ավելին
CA -19-9 Գաստրոինթեստինալ ուռուցքային հակագեն 7000AMD ավելին
CA-15-3 Քաղցկեղի հակագեն / կրծքագեղձ/ 7000AMD ավելին
CA-125 Քաղցկեղի հակագեն / ձվարաններ/ 7000AMD ավելին
He4 Մարդու էպիդիդիմիալ սպիտակուց 12000AMD ավելին
PSA Total Պրոստատսպեցիֆիկ հակագեն - ընդհանուր 6000AMD ավելին
PSA Free Պրոստատսպեցիֆիկ հակագեն - ազատ 6000AMD ավելին
AFP Ալֆա-ֆետոպրոտեին 6000AMD ավելին
HCG Խորիոնիկ գոնադոտրոպին 6000AMD ավելին
CA242 Պանկրեատիկ և գաստրոինթեստինալ ուռուցքային հակագեն 6500AMD ավելին
PRO-GRP Գաստրին ռիլիզինգ պոլիպեպտիդի պրոհորմոն 9500AMD ավելին
SCC Տափակ բջջային կարցինոմայի հակագեն 9500AMD ավելին
NSE Նեյրոսպեցիֆիկ Էնոլազա 9500AMD ավելին
CYFRA 21-1 Ցիտոկերատինի լուծվող ֆրագմենտ 9500AMD ավելին
PIVKA -II PIVKA-|| 25000AMD ավելին
R.O.M.A 1 R.O.M.A 1 0AMD ավելին
Calcitonin Կալցիտոնին 10000AMD ավելին
B2M Միկրոգլոբուլին β2 7500AMD ավելին
ԱԼԵՐԳԵՆՆԵՐ
allergic profile (20 al.) Շնչառական ալերգեններ (20 ալերգեն) 30000AMD ավելին
allergic profile (20 al.) Սննդային ալերգեններ (20 ալերգեն) 30000AMD ավելին
allergic profile (12 al.) Շնչառական ալերգեններ (12 ալերգեն) 20000AMD ավելին
allergic profile (12 al.) Սննդային ալերգեններ (12 ալերգեն) 20000AMD ավելին
lgE Իմունոգլոբուլին E ընդհանուր ալերգիկ մարկեր 4500AMD ավելին
ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ
lg A A դասի իմունոգլոբուլիններ 4000AMD ավելին
lgM M դասի իմունոգլոբուլիններ 4000AMD ավելին
lgG G դասի իմունոգլոբուլիններ 4000AMD ավելին
ԱՐՅԱՆ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ/ ԱՐՅԱՆ ԽՈՒՄԲ, ՌԵԶՈՒՍ ԳՈՐԾՈՆ
CBC+DIF Արյան ընդհանուր քննություն լեյկոֆորմուլայով 3000AMD ավելին
CBC Արյան ընդհանուր քննություն առանց լեյկոֆորմուլայի 2000AMD ավելին
WBC,RBC, HGB,PLT, HCT Լեյկոցիտ, Էրիթրոցիտ, հեմոգլոբին, թրոմբոցիտ հեմատոկրիտ 1500AMD ավելին
HB Հեմոգլոբին 1000AMD ավելին
WBC Լեյկոցիտներ 1000AMD ավելին
RBC Էրիթրոցիտներ 1000AMD ավելին
PLT Թրոմբոցիտներ 1000AMD ավելին
ESR Էրիթրոցիտների նստեցման արագություն 1000AMD ավելին
RET Ռետիկուլոցիտների քանակի որոշում 1500AMD ավելին
DIF Լեյկոֆորմուլա 2000AMD ավելին
Clotting time Արյան մակարդելիության ժամանակի որոշում (մազանոթային արյուն) 1000AMD ավելին
Atypical mononuclear Ատիպիկ մոնոնուկլեարների հայտնաբերում 3000AMD ավելին
Compatibility Արյան Համատեղելիության որոշում 4000AMD ավելին
ABO Արյան խումբ և ռեզուս գործոն 3000AMD ավելին
Anti Rh Հակառեզուս հակամարմինների տիտրի որոշում 5000AMD ավելին
Coombs test Կումբսի ուղղակի և անուղղակի ռեակցիա 5000AMD ավելին
ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Urethral swab test Սեռական օրգանների արտադրության քննություն 3000AMD ավելին
Sputum Խորխի ընդհանուր քննություն 3000AMD ավելին
Koprogramma Կղանքի ընդհանուր քննություն 3000AMD ավելին
Microscopy of skin Մաշկի միկրոսկոպիկ քննություն 3000AMD ավելին
Microscopy of nail Եղունգի միկրոսկոպիկ քննություն 3000AMD ավելին
Microscopy of eyelashes Թարթիչի միկրոսկոպիկ քննություն 3000AMD ավելին
Transudate/exudate Տրանսուդատի և Էքսուդատի քննություն 2000AMD ավելին
CSF analysis Ողնուղեղային հեղուկի քննություն 4000AMD ավելին
PCT Զույգի համատեղելիություն սեռական արտազատուկի միջոցով 7500AMD ավելին
Microscopy prostate fluid Պրոստատ գեղձի սեկրետի կլինիկական հետազոտություն 3000AMD ավելին
ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ
Spermogpam Սպերմոգրամմա 6000AMD ավելին
Spermogram kruger test Սպերմոգրամմա ըստ Կրյուգերի 10000AMD ավելին
Mar-test Սպերմատոզոիդի հակամարմիներ(IgG/IgA) սերմնահեղուկում 6500AMD ավելին
Antisperm Ab Հակասպերմային հակամարմիններ 7500AMD ավելին
AZF Y քրումոսոմի AZF միկրոդելեցիաների հայտնաբերում ՊՇՌ 20000AMD ավելին
ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ALB Ալբումին 1200AMD ավելին
GLOB Գլոբուլիններ 1200AMD ավելին
PROT Total Ընդհանուր սպիտակուց 1200AMD ավելին
GLU Գլյուկոզա 1000AMD ավելին
UREA Միզանյութ 1200AMD ավելին
CREA Կրեատինին 1200AMD ավելին
URIC Միզաթթու 1500AMD ավելին
Residual nitrogen Մնացորդային ազոտ 1200AMD ավելին
BILT Բիլիռուբին ընդհանուր 1200AMD ավելին
BILD Բիլիռուբին կապված, ուղղակի 1200AMD ավելին
ALT Ալանինամինոտրանսֆերազա 1300AMD ավելին
AST Ասպարտատամինոտրանսֆերազա 1300AMD ավելին
GGT Գամմա-գլյուտամիլտրանսֆերազա 1500AMD ավելին
ALP Հիմնային ֆոսֆատազա 2000AMD ավելին
ACP Թթվային ֆոսֆատազա 2000AMD ավելին
LIP Լիպազա 2000AMD ավելին
LDH Լակտատդեհիդրոգենազա 2000AMD ավելին
CK Կրեատինֆոսֆոկինազա (կրեատինկինազա) 2000AMD ավելին
CK MB Կրեատինկինազա MB 3000AMD ավելին
AMY Ալֆա ամիլազա 2000AMD ավելին
P-Type AMY Պանկրեատիկ ամիլազա 2000AMD ավելին
CHOE ԽոլինԷսթերազա 3500AMD ավելին
Сeruloplasmin Ցեռուլոպլազմին 8000AMD ավելին
CST-C Ցիստատին C 10000AMD ավելին
Lactate Լակտատ 5000AMD ավելին
Nh3 Ամոնիակ 5000AMD ավելին
PH Թթվահիմնային հավասարակշռություն 5000AMD ավելին
AAT Ալֆա1-անտիտրիպսին 7000AMD ավելին
ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԵՎ ԱՈՒՏՈԻՄՈՒՆԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
CRP C-ռեակտիվ սպիտակուց 2000AMD ավելին
CRP-HS C-ռեակտիվ սպիտակուց գերզգայուն 3000AMD ավելին
RF Ռևմատոիդ գործոն 2000AMD ավելին
ASL-O Հակաստրեպտոլիզին Օ 2500AMD ավելին
A-CCP Ցիտրուլինային պեպտիդի հակամարմիններ IgG 8000AMD ավելին
ANA Հականուկլեար հակամարմիններ 7500AMD ավելին
HLA B 27 Մարդու լեյկոցիտար անտիգեն B27 12000AMD ավելին
ds DNA Ab Երկպարույր ԴՆԹ-ի նկատմամբ հակամարմիններ 6000AMD ավելին
CIC Շրջանառվող իմունային կոմպլեքս 4500AMD ավելին
APA IgG Հակաֆոսֆոլիպիդային IgG հակամարմիններ 7500AMD ավելին
APA IgM Հակաֆոսֆոլիպիդային IgM հակամարմիններ 7500AMD ավելին
ACL IgG Հակակարդիոլիպինային IgG հակամարմիններ 7500AMD ավելին
ACL IgM Հակակարդիոլիպինային IgM հակամարմիններ 7500AMD ավելին
ANCA Նեյտրոֆիլների ցիտոպլազմայի նկատմամբ հակամարմիններ 7500AMD ավելին
B2 Glyco IgG Հակա B2 Գլիկոպրոտեին IgG 7500AMD ավելին
B2 Glyco IgM Հակա B2 Գլիկոպրոտեին IgM 7500AMD ավելին
C3 Complement Կոմպլեմենտ C3 5000AMD ավելին
C4 Complement Կոմպլեմենտ C4 5000AMD ավելին
Anti -PCA IgG Հակապարիետալ հակամարմիններ 10000AMD ավելին
ԷԼԵԿՏՐՈԼԻՏՆԵՐ ԵՎ ՄԻԿՐՈԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐ
Ca Կալցիում ընդհանուր 1300AMD ավելին
Ca 2+ Կալցիում իոնիզացված 1300AMD ավելին
K,Na,Ca2+ Կալիում, Նատրիում, Կալցիում իոնիզացված 3500AMD ավելին
K,Na Կալիում, Նատրիում 2000AMD ավելին
P Ֆոսֆոր անօրգանական 1500AMD ավելին
Mg Մագնեզիում 1500AMD ավելին
Li Լիթիում 6000AMD ավելին
Cu Պղինձ 5500AMD ավելին
Zn Ցինկ 5500AMD ավելին
Cl Քլոր 1500AMD ավելին
ԼԻՊԻԴԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
CHOL Խոլեստերին 1500AMD ավելին
TRIGL Տրիգլիցերիդներ 1500AMD ավելին
LDL Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ 1500AMD ավելին
HDL Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ 1500AMD ավելին
Aterogenic index Աթերոգենության ինդեքս 0AMD ավելին
APO-A1 Ապոլիպոպրոտեին A1 2000AMD ավելին
LP Լիպոպրոտեին a 2000AMD ավելին
ՄԵՏԱԲՈԼԻԶՄ
GLU Գլյուկոզա 1000AMD ավելին
GTT Գլյուկոզտոլերանտության թեստ 4000AMD ավելին
INS Ինսուլին 6000AMD ավելին
C-Peptide C-պեպտիդ 6000AMD ավելին
HBA1C Գլիկոզիլցված հեմոգլոբին 6000AMD ավելին
Proinsulin Պրոինսուլին 6000AMD ավելին
Fram Ֆրուկտոզամին 3000AMD ավելին
LEP Լեպտին 6000AMD ավելին
HOMA-IR Ինսուլինառեզիստենտականության ինդեքս 6000AMD ավելին
IGF Ինսուլինանման աճի հորմոն 8000AMD ավելին
Anti-GAD Գլուտամատդեկարբոքսիլազայի հակամարմիններ 12000AMD ավելին
Anti-Insulin IgG Ինսուլինի հակամարմիններ IgG 12000AMD ավելին
Anti-IA2 Թիրոզինֆոսֆատազայի հակամարմիններ 12000AMD ավելին
ԱՆԵՄԻԱՆԵՐ
Iron Երկաթ 2000AMD ավելին
FERR Ֆերրիտին 5500AMD ավելին
Transf Տրանսֆերրին 5500AMD ավելին
Transf sat Տրանսֆերրինի սատուրացիա 6000AMD ավելին
ՎԻՏԱՄԻՆՆԵՐ
25(OH)Vit D Վիտամին D 10000AMD ավելին
Vit B12 Վիտամին B 12 6500AMD ավելին
Vit B9 Ֆոլաթթու 6500AMD ավելին
ՈՍԿՐԱՅԻՆ ՄԱՐԿԵՐՆԵՐ
OST Օստեոկալցին 8000AMD ավելին
β-Сross laps Քրոսս-Լապս β 10000AMD ավելին
ԿՈԱԳՈՒԼՈԳՐԱՄՄԱ
Total Coag Ընդհանուր կոագուլոգրամմա 5000AMD ավելին
PT,%,INR Պրոթրոմբինային ժամանակ 1500AMD ավելին
FG Ֆիբրինոգեն 1500AMD ավելին
APTT Ակտիվ մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակ 1500AMD ավելին
TT Թրոմբինային ժամանակ 1500AMD ավելին
AT3 Հակաթրոմբին III 5000AMD ավելին
D-Dimer D-դիմեր 7000AMD ավելին
Thrombophilia Տրոմբոֆիլիա, ժառանգական տրոմբոգեն գործոնների 8 մուտացիա 25000AMD ավելին
Homocysteine Հոմոցիստեին 12000AMD ավելին
LA Գայլախտային հակակոագուլյանտ 7000AMD ավելին
Protein C Պրոտեին C 5000AMD ավելին
Protein S Պրոտեին S 5000AMD ավելին
VWF Վիլլեբրանդի ֆակտորի ակտիվություն 6000AMD ավելին
ԿԱՐԴԻՈ ԹԵՍՏԵՐ
CTN -T hs Սրտային տրոպոնին T բարձր սենսիթիվության 8000AMD ավելին
CK MB Կրեատինկինազա MB 3000AMD ավելին
Mgl Միոգլոբին 5000AMD ավելին
NT-ProBNP Նախասրտային նատրիուրետիկ պեպտիդ 10000AMD ավելին
ՄԵԶԻ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
U-Total (35) Մեզի կենսաքիմիական և միկրոսկոպիկ հետազոտություն (35 ցուցանիշ) 5000AMD ավելին
U-Total Մեզի ընդհանուր հետազոտություն+միկրոսկոպիկ քննություն 2000AMD ավելին
U-GLU/24 Գլյուկոզայի որոշում 24 ժամվա մեզում 1200AMD ավելին
U-Ket/24 Կետոնային մարմինների որոշումը 24 ժամվա մեզում 1200AMD ավելին
U-Nech test Մեզի հետազոտություն ըստ Նեչիպորենկոյի մեթոդի 2000AMD ավելին
U-ZIM test Զիմնիցկու փորձ 3000AMD ավելին
U-AK test Մեզի հետազոտություն ըստ Ադդիս-Կակովսկու 2000AMD ավելին
Urine Amy Դիասթազի որոշումը 24 ժամվա մեզում 2000AMD ավելին
Rehberg test Ռեբերգի փորձ 3000AMD ավելին
U-Ca Կալցիում 24 ժամվա մեզում 1300AMD ավելին
U-Na Նատրիում 24 ժամվա մեզում 1300AMD ավելին
U-K Կալիում 24 ժամվա մեզում 1300AMD ավելին
U-Mg Մագնեզիում 24 ժամվա մեզում 1300AMD ավելին
U-P Ֆոսֆոր 24 ժամվա մեզում 1300AMD ավելին
U-Cl Քլոր 24 ժամվա մեզում 1300AMD ավելին
U-Cu Պղինձ 24 ժամվա մեզում 5500AMD ավելին
U-Zn Ցինկ 24 ժամվա մեզում 5500AMD ավելին
U-microalb. Միկրոալբումինները 24 ժամվա մեզում 4000AMD ավելին
U-Creat Կրեատինին 24 ժամվա մեզում 1200AMD ավելին
U-Urea Միզանյութ 24 ժամվա մեզում 1200AMD ավելին
U-Ur.acid Միզաթթու 24 ժամվա մեզում 1200AMD ավելին
U-TP/24 Սպիտակուց 24 ժամվա մեզում 1200AMD ավելին
17-KC 17-Կետոստերոիդներ 24 ժամվա մեզում 5500AMD ավելին
VMA Վանիլնշաթթու 5000AMD ավելին